یک عدد از دیدگاه هایی که می قدرت راجع به مشاوره حقوقی وجود داشت، مشاوره حقوقی تلفنی است؛ این مدل مشاوره تا چندی پیش برای مردمان نیازمند به مشاوره حقوقی یک رویا بود؛ اما حق نیز حیاتی آنان بود، چراکه صرفا زمانی می توانستند به شماره یک نماینده قانونی تماس بگیرند که از او وقت ملاقات حضوری بخواهند یا این که اینکه آن وکیل پایین استخدامشان باشد؛ البته این دسته تماس ها نیز بایستی در ساعتها اداری شکل می گرفت و در ساعت ها غیر اداری، غیر ممکن بود؛ اما به مهربانی تکنولوژی، دنیای ارتباطات و اینترنت که دست به دست نیز دادند و موبایل های هوشمند را بر روی عمل آوردند، امروزه می قدرت به نحوه های مختلف تلفنی، آنلاین (در ادامه باز‌نگری می گردد) و حتی حضوری نیز مشاوره حقوقی، آنهم به صورت 24 ساعته دریافت کرد. همین وکیل پروندههای خویش را خیلی کمتر رسانهای می‌کند و مدام احتیاط را رعایت میکند. در حالا حاضر ایشان فقط پروندههای تهران و اطراف تهران، همچنین ایرانیان مقیم خارج از مرز و بوم قبول وکالت مینماید. میباشد. جهرمی از اوایل انقلاب اسلامی مهم مسولیتهای مختلفی بوده و به همین عامل در روزنامه گل آقا به ایشان لقب ابوالمشاغل دیتا شد. در اوایل وکیل پرونده «مه آفرید خسروی» فرد دیگری بود که او استعفا داد و در نهایت غلامعلی ریاحی وکالت همین پرونده را وکیل حیدری کرج وکیل قسطی در کرج به عهده گرفت. زیرا تعداد وکلائی که مشغول عمل بر بر روی گرونده های دیوان می باشند قلیل هستند و باقی وکلانیز احتمال دارد در این مورد ها هیچ نوع مطالعاتی نداشته و حاذق به احقاق حق موکل خویش نمی باشند ینه دوچندان متعددی را بر ما متحمل خواهد شد. مالامال پر‌نور که از مزایای وکیل جدایی توافقی در تهران ضمن سرعت بخشیدن به عمل موجب حفظ حقوق و دستمزد موکل خواهد شد. خیر. قتلهای دیگری رخ نگرفته می باشد و با اعتنا به شناختی که از آقای خرمدین به دست آوردم، موکلم بهدلیل وضعیت خاصی که به وجود آمده بود دست به قتل زده بود و به هیچ وجه احتمال وقوع قتلهای دیگر در آتی اصلا به ذهن او متبادر نمیشد. حساس اعتنا به قوانین متفاوت و پیچیده ای که به جهت شرکت ها و کسب و امور اوضاع و احوال شده است حضور یک شخص به تیتر نماینده قانونی شرکت در گروه ها و شرکت های تجاری، اداری، بازرگانی و … نکته آیتم تاکید در همین اعتراض، ممنوعیت مداخله در مناسبت دیپلماتیک مرزو بوم میزبان از سوی سفرای مستقر می باشد که نقض قواعد و عرف حهانی دیپلماتیک نلقی می‌گردد و غالبا حساس واکنش میهن صاحبخانه مواجه میشود.. بیشتر پروندههای دارای اسمو رسم او در دفاع از اشخاص پر اسم و رسم سیاسی است و یا این که مربوط به اتفاقات سیاسی و اجتماعی و مطبوعات میشود. نمونه بارز به جهت موضوع مورد دعوا وکالت هایی است که پیوست قسم نامه ها میشود. صرفنظر از آنکه برای نماینده قانونی دانش به عزل حاصل شود یا خیر. از گزاره پرونده روزنامههایی مانند جامعه و کشور ایران و فصل بهار را وکالت کرده است. مطبوعات: غلامعلی ریاحی پرونده وکالت بسیاری از پروندههای مطبوعات توقیف شده را به عهده داشته است.

ایندکسر