یکی از عوامل مضاعف حساس و لبریز تکرار در غرق شدگی های ناشی از شنا در دریا گرفتگی عضله‌ها است. جریان های آبی متفاوتی در سواحل دریاها در جریانند که پیش از شنا در دریا بایستی حساس آن ها آشنا باشید. به جهت مثال جریان های ساحلی که بر خلاف امواج از سمت ساحل به سمت دریا حرکت می کنند. شنا در دریا اصلی خطراتی همراهست که می بایست از آنان مطلع باشیم و راههای پیشگیری را بدانیم. ولی بایستی اعتنا داشته باشیم که شنا در دریا تفاوت هایی حساس شنا در استخر دارااست که باید به آن توجه کنیم. چنانچه نمیخواهید درد کمر داشته باشید، بدنتان می بایست مانند یک مرحله مسطح دیده شود نیکی مانند یک موز! در متن‌ها افسانه ای متعددی مثل ایلیاد ، کتاب مقدس ، قرآن ، بئوولف ، ادیسه و موارد دیگر به شنای تفریحی اشاره شده است. به جهت این کار جسمی را که شناور می شود مانند کمربند شنای کودکان را در آب بیندازید.وقتیکه آن جسم حدود ۲۰ متر از ساحل فاصله گرفت، به مدت یک دقیقه حالت آن را باز‌نگری کنید، چنانچه در این زمانه بخش اعظم از ۱۰ متر جابهجا شد یعنی جریان زیرآبی سریعی در آن قسمت وجود دارااست و شما و خانوادهتان در خطر خواهید بود. این جریان ها همواره شما را از ساحل دور می کنند. حتی شناگران ماهر هم که بضاعت شنا خلاف جریان را دارا‌هستند نیز ممکن هست دچار نقص‌ کند. اکثری از اشخاصی که در دریا غرق شده اند، شناگران دوچندان ماهری بودند. زمانی که شناگر در درحال حاضر مسابقه دادن است، نیاز به انرژی به شتاب ارتقا مییابد که این انرژی در ابتدا از راه و روش سیستم انرژی بیهوازی بیلاکتیک و بعد از روش سیستم انرژی بیهوازی بالاکتیک و سیستم انرژی هوازی تأمین میشود. امروز در وبلاگ اقامت ۲۴ با ما ملازم باشید تا اهمیت نیز به همین موضوع حلقه شنا دخترانه بپردازیم. کلر موجود در استخر، بیماری او را تشدید میکند. در صورتی که توانش را داشتید، سعی نمایید فی مابین طول سرعت بالا و طول آرام استراحت نداشته باشید. در استخر انواعی از قارچ وجود داراست که شما می توانید قبل و آن گاه از استخرتان به مهربانی دوش گرفته و به مهربانی هم بدنتان را خشک کنید و کارایی نمایید که بعد از آن از آنکه شنایتان کل شد و از استخر خارج آمدید مضاعف مایو در تنتان نماند و پرسرعت دوش بگیرید. در صورتی که شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم حلقه شنا کودک بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر