مدیر پلیس هدایت رانندگی ناجا گفته دوربینها و سامانهها باید تجهیز شود اما این رخداد به عامل نبود منابع رخ نداده است. کمبود دارایی سبب ساز می شود آسفالت روکش جادهها هم اهمیت تأخیر عوض شود. این را سرهنگ اسماعیلی می گوید و معتقد هست در کنار مشکلات اقتصادی ماشینهای ناایمن ساخت درون سهم متعددی در تصادفات سبب ساز به مرگ دارند: «راننده خودرو پول خرید کردن لاستیک ندارد و تایر ماشین را اهمیت یک سری ماه تأخیر عوض میکند. تولید کننده لامپ ال ای دی در جمهوری اسلامی ایران توانسته اند بهترین انواع لامپ را تولید نمایند. تبصره2ـ در صورتیکه خلافکار به مدت شش ماه از روزگار ارتکاب آخرین تخلف سبب ساز به نمره منفی در بندهای(1) و(2) و یک سال در بند (3) همین ماده، مرتکب هیچ یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود همه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی قبلی بلااثر و تخلفات بعدی وی به تیتر تخلف اول او محسوب می شود. ممکن است مأمور پس از دادن این آرم دست یا این که دستهای خویش را زیر بیاورد. امروزه خودروسازهای معتبر خودروهایی مهم ۱۶ یا ۲۰ ایربگ ساخت می‌کنند و حتی اطراف خودرو به شکلی طراحی می شود که ایمنی ضروری را داشته باشد. ماشینهایی که در موسسات خودروسازی عالم ایجاد میشوند دو راهکار اهمیت را دنبال میکنند؛ اولیه تجهیزات خودرو که می بایست مانع تصادف شوند، مانند سیستم ترمزها؛ یعنی سیستم ترمزها باید به گونهای باشد که حتی در وضعیت لغزنده هم اتومبیل را متوقف کند. یک عدد از عامل ها حساس و موثر در سوانح ترافیکی مشکلات اقتصادی است. دوم تجهیزاتی که روی خودروها نصب میشود تا در روزگار تصادف از مرگ سرنشین پرهیز کند نظیر ایربگها و شیشههایی که روزگار تصادف خرد نمیشوند. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می شود حسب آیتم به عهده متخلف، مالک، متصرف یا این که قائم جایگاه قانونی آنها خواهد بود. ۲- اتوبوس: هر گونه وسیلهی نقلیهی موتوری مسافربری که ظرفیت آن حساس راننده و امداد راننده ۲۲ نفر یا این که اکثر باشد. رانندگانی که از راه فرعی وارد راه مهم میشوند بایستی قبل از ورود به منش با توقف کامل کنند و پس از اطمینان از عدم برخورد دارای وسایل نقلیهای که احتمالاً در روش اهمیت حرکت می‌نمایند وارد همین راه بشوند. برای کسانی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از نمونه سوالات دین طومار مکتوب جدید ، شما ممکن است می توانید مهم ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر