راهحلهای مقیاسپذیری لایه دوم اتریوم چیست ؟ در کنار پروژه اتریوم 2 اکثری از پروژههای لایه دوم نیز به مقیاسپذیری و کمتر هزینه تراکنشهای اتریوم یاری کردهاند. آنگاه شما را به مقصدتان میرساند و کرایه سفرتان نیز از کیف پول الکترونیکی شما پرداخت میشود. در بخش مقیاسپذیری، اتریوم باید بتواند مقیاسپذیری خویش را به بیش از هزار تراکنش در ثانیه برساند تا نیز توان پاسخدهی سرعت بالا به درخواستها را داشته باشد و نیز هزینه تولید و ثبت درخواستها را کاهش دهد. قیمت همین ارز در سال 2017 از حدود 8 دلار تا بیش از 700 دلار افزایش یافت. پس از گذراندن همین مراحل، وارد حساب کاربری خود شده و کیف پول خویش را شارژ نمایید. اهمیت توجه به اینکه اتریوم از قراردادهای هوشمند پشتیبانی میکند، حسابهای کاربری در آن به دونوع «حسابهای شخصی» (Externally Owned Account | EOA) و «حسابهای قرارداد هوشمند» (Smart Contract Account | SCA) تقسیم میشوند که در ادامه به باز‌نگری آن ها میپردازیم. ولی متاسفانه این پلتفرم به ادله نقصی درکد آن هک شد. بسط دهندگان اتریوم توانستند اصلی بلاک کردن آدرس هکر و تولید هارد فورکی (انشعاب) روی بلاک چین اتریوم، از خروج اتریوم ها از پلتفرم دوری کنند. البته هکر نامهای سرگشاده به جامعه اتریوم نوشت و در آن مدعی شد که اتریوم ها را از راهی به طور کامل رسمی و اهمیت دقت به پروتکل موجود در پلتفرم اتریوم به دست اورده است. همین خودرو مجازی دقیقا به عبارتی جایی میباشد که حسابهای شخصی و حسابهای قرارداد هوشمند تمامی در آن نگهداری و بهروز میشود. در سال 2016 یک استارتاپ آلمانی به اسم «Slock.it» در این بستر ساخت شد که هدف آن ساخت یک صندوق سرمایهگذاری بود که گسترش ایدهها و انتخاب از دربین آنان به وسیله رایدهی انجام میشد. همین یک تاریخچه تماما حفاظت شده ایجاد می نماید که بدون تغییر بلاک بعدی نمی تواند تغییر‌و تحول یابد. شاردینگ، مراحل تقسیم پایگاه داده به صورت افقی است تا از همین روش دیتا ورودی تقسیم شود و بار نتورک کاهش یابد. اتریوم دومین رمز ارز تبارک دنیا از حیث قیمت بازار میباشد و در شرایطی که بیت کوین طلا در نظر گرفته شود، این رمز ارز مساوی نقره خواهد بود. در این حالت، تراکنش مورد نظر پس از تایید توسط ماینرها و قرار گرفتن در بلاک، انجام شده و انتقال اتریوم صورت می گیرد و کانال دارای دیتاها جدید بهروزرسانی میشود. در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه حیاتی کجا و طریق استفاده از خرید اتریوم در متامسک دارید، می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر