مانند: ریختهگری ناصحیح پیستون، خنک نمودن کاهش از میزان حتمی توسط روغن موجود در فضای کارتر و سیستم خنک کننده و همینطور تنظیم کمبود فشار وارده به پیستون که می تواند از تهیه و تنظیم نبودن مقدار تزریق و یا این که زمانبندی احتراق نشات بگیرد باعث به رخنه خوردگی پیستون میشود. 3- انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر : همان طور که گفته شد ، دمای پیستون به زمان کار به شدت ارتقا می یابد و بایستی دمای آن کاهش پیدا نماید که رینگ ها در همین دستور اثر گذاری گذار بوده و حساس انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای زیر تری داراست به کمتر دمای پیستون یاری می نماید . حلقه پیستون کمپرسور کریر که بوسیله ما عرضه می شود تحمل بارهای دوچندان و دمای بالا را دارا می باشند. کمپرسور رینگ ها می توانند در داخل شیار پیستون یا در درون شیار سیلندر یا اصطلاحا گلو نصب شوند. ما یک طیف فراوان قابل قبولی از کارشناسان، مهندسین و مدیران خبره و باتجربه داریم ۵۰۰ نفر اپراتور مستقیم داریم که در سه کشیک در حال ساخت هستند. واجب به ذکر می باشد که طبق صورت پایین سمت راست بایستی در بین پیستون و سیلندر نیز لقی قابل قبولی را در لحاظ گرفت تا در صورت تغییر‌و تحول بعدها پیستون و سیلندر به عامل تغییر‌و تحول دما، پیستون داخل سیلندر گیر نکنند. در بعضی موردها بر بر روی یک عدد از سطح ها رینگ واژه TOP حک شده است، که در همین رخ قسمتی که کلمه و واژه TOP برروی آن قرار گرفته ، باید به سمت بالا باشد مالک پیستون سازی تبریز . امروز که رکورد ۵ میلیون عدد پیستون را رد میکنیم، چکیده از آن برعهده این ۳ خطی بوده که خودمان احداث کردیم و اصلی افتخار اعلام میکنیم که این ۳ تا خط تماما عملیاتی و تولیدی الان ذیل توشه هستند و انشاءالله در سال ۹۹ نیز میزان دارایی کمپانی بر مبنای ظرفیت این خطوط چشم شده است. ۵ سیلندر خطی به مانند ۶ سیلندر قابل انعطاف و بی صدا نمی باشد ولی از ۴ سیلندرها خیلی خوب تر و خوش صداتر است. هم چنین آرایش و پیرایش سیلندرها به جهت کاهش شدن لرزش اساسی است، مثلاً از یک موتور خطی نمیتوان انتظار متعددی به جهت کمتر لرزش داشت. موتورهای تک سیلندر اقتدار کافی برای خط مش بردن یک اتومبیل را ندارند. رییس هیات استدلال کمپانی پیستون جمهوری اسلامی ایران حساس اشاره به رکورد تاریخی ساخت بیش از ۵میلیون پیستون در ۷۴ گونه در سال ۱۳۹۸ تاکید دارد: امروز دانش در شرکت، نهادینه هست و ما می توانیم فارغ از اتکا به کمپانی ها و متخصصین خارجی، پروسه پیچیده طراحی و منش اندازی خطوط ایجاد را با مهندسین و پژوهشگران کمپانی پیستون کشور‌ایران انجام دهیم. کلیدی واگذاری به بخش خصوصی در سال ۱۳۷۲، تحولات با در محصولات این کمپانی و علم و تکنولوژی این کمپانی شروع شد. ۲۶ سال بعد از واگذاری به مجموعه قطعات اتومبیل عظام که از جمله تجربه های پیروز خصوصی سازی در مملکت هست با رییس هیات ادله شرکت پیستون کشور‌ایران گفت و گو کرده ایم. در یک استوانه ریز به تیتر یک راهنمای تنه حرکت می کند. پیستون کوچکتر صرفاً یک راهنمای مکانیکی است. ظرفیت این شرکت در سال ۱۳۷۳ حداکثر یک میلیون عدد پیستون بوده، در حالی که آنگاه از سرمایهگذاری و توسعهای که بخش خصوصی از سال ۷۲ آغاز کرد، ما امروز ساخت ۵ جنس را به ۷۴ جنس از اشکال پیستون رسانده ایم. پیستون عضو متحرکی می باشد که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل میشود و به وسیله شاتون توان حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. خب، می بایست بدانید که خودروها به هر تعداد که نیاز باشد میتوانند پیستون و سیلندر داشته باشند و روشن می باشد که تعداد سیلندرها و نحوهٔ قرار گیری آن ها کنار نیز تاثیر متعددی بر روی توان اتومبیل خواهد داشت. در همین حالت توان و سرعت را می توان تماشا کرد . در این شیوه برای کنترل انبساط حرارتی پیستون از روش تقویت کردن یا این که دو فلزی نمودن گزیده از پیستون که در معرض حرارت بیشتری قرار دارد، استعمال میگردد. پیستون کشور ایران امروز ۷۴ مدل کالا ساخت می کند که از این ۷۴ مدل کالا در صورتی که بخواهم اسم ببرم، هیچ خودروی سواری در مرز و بوم ما نیست که ما پیستونش را تولید نکنیم، به این معنی که از پراید، تیبا، انواع پیستون اتومبیلهای ۲۰۶ که میدانید دو تیپ است؛ ۲۰۶ تیپ ۲ و ۲۰۶ تیپ ۵ ایجاد میشود، پیستون موتور EF۷ اولین بار در مرزو بوم توسط کمپانی پیستون کشور‌ایران گسترش شده که دوچندان پیستون پیچیدهای هست و بر روی آن کتینگهای خاصی شکل می گیرد که به جهت اولین بار توانمندیاش در کمپانی پیستون کشور‌ایران انجام شده، پیستون خودروی پژو ۴۰۵ و پیستون پیکان و پیستون مزدا؛ مزدای سواری، مزدای نیسان، مزدای باری، پیستون خویش خودروی نیسان و خویش پیستون نیسان هم بنزینی است و نیز دیزلی که پیستون دیزل خودش یک تکنولوژی مضاعف بالایی دارااست و به نوعی در دستهبندیها جزو پیستونهای دیزلی است.

ایندکسر