دز حالی که همین آب کلیدی فشار زیادی به نتورک لوله کشی وارد شوند موجب می شود تا جراحت شدیدی به سیستم لوله کشی وارد شود . از تبعات ارتقا فشار در سیستم سیالات می­توان به انقطاع شدن لوله­ها و اتصالات (اتصالات جوشی در مورد ها شدیدتر) اشاره کرد. تفاوت چهارم همین شیرها همین هست که شیر فلکه تنظیم فشار تنها در تجهیزات آتشنشانی کاربرد دارد. به این مضمون‌ که آب مدام در پشت آن‌ها وجود دارد (حالت استاتیک). برای ما مضاعف با دارد که فشار آب ساکن در همین تجهیزات اثبات و معین باشد تا در دراز مدت به آنها شیر فشار شکن اتوماتیک آسیبی وارد نکند. فشار شکن آب نقش مهمی در نگهداری از سیستم در برابر یخ زدگی و چکش آب دارد و در تجهیزات چگالشی زیر در اختیار گرفتن تعدیل شده ، امکان تخلیه جاذبه را آماده می کند . ما می تونیم دارای به کار گیری از همین شیر، فشار آب (در دامنه مجاز) گزینه نیاز به جهت تجهیزات آتشنشانی را آماده کنیم. شیر فشار شکن میراب وظیفه کاهش فشار ورودی و تثبیت آن در خروجی شیر را برعهده دارد. در واقع عضو حیاتی تهیه و تنظیم شیر فلکه در یکی از چهار سطح، مشخص می­ کند چه دبی آبی از شیرفلکه خارج شود. شیرهای فشارشکن از گونه پنوماتیکی، به تیتر نمونه ای از ولو فشارشکن،به علت برخورداری از قطعات جانبی نظیر کنترلر، پوزیشنر و عملگر، سبب ساز ایجاد افت فشار زیادی می شود. شیر فشار شکن و شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار دو مثال پرکاربرد از این تجهیزات میباشند که در قسمتهای گوناگون یک سیستم آبرسانی آتشنشانی مورد به کار گیری قرار میگیرند. زیرا سیالی که برای در اختیار گرفتن فشار به قسمت فوقانی شیر برده می شود در یک لوله رشته رشته سوق دهی می شود؛ پس چنانچه سیال عبوری داخل سیستم حساس ذرات کوچک و ناخالصی باشد، مجرای رشته رشته در دست گرفتن فشار دچار گرفتگی می شود و سیستم پایلوت از عمل می افتد برای پیش گیری از این گزینه در شروع محل ورود به نصیب کنترل، از یک صافی استعمال می شود. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب سایت شیر فشار شکن ایرانی.

ایندکسر