مقدار مصرفتون را نسبت به اون اکسیژن بالا ببرید. نسبت اکسیژن به حجم در جو 21 % و وزن در آب دریا 89 درصد است. ناچیز آن 1.658 برابر هوا است. رنگ اکسیژن مایع، آبی کمرنگ بوده و نقطهجوش آن ℃ 9/182- میباشد. یک سیستم ذخیره معمول اکسیژن مایع شامل تانک ذخیره برودتی، یک یا یک‌سری تبخیر کننده و یک سیستم کنترل فشار است. زیرا مجزاسازی عنصر از ترکیبات تنگ آن دارای اتم های فلزی فراوان گران است. واکنش نیز دارای جذب نور ماوراء بنفش از ارتفاع موج حدود 250 نانومتر. دمای اضطراری برای تکامل اکسیژن بوسیله کاتالیزور از 400 ° C تا 250 ° C کمتر می یابد. حدود 3 عدد اکسیژن به صورت حجمی در 100 نصیب آب شیرین در دمای 20 درجه سانتیگراد (68 رتبه فارنهایت) در آب دریا پاره ای کمتر می یابد. فرآیند، همانطور که نوشته شده است، endothermic (انرژی می بایست ارائه شده به آن را ادامه دهید) تبدیل ازن به اکسیژن دوتوم توسط حضور فلزات گذار یا اکسید های آن‌ها ارتقا می یابد. گهگاه ااشتباه در روش به کار گیری از گازها، عدم اعتنا به خلوص گازها مطابق استانداردهای انتخاب شده، عدم به کار گیری از اتصالات مناسب و انجام ندادن آزمون های دورهای سیلندرهای گاز، عدم رعایت نکات ایمنی و کیفی اتاق مرکزی گازها به استدلال عدم تدریس صحیح کارکنان بیمارستان زندگی بیماران و یا حتی خود کارکنان بیمارستان که حساس همین گاز در ارتباط میباشند به خطر افتاده و سبب ساز به رخ دادن اتفاقات جبران ناپذیری می شود. در صورت انجام اتصالات یا این که قرار گیری رگلاتور فشار از دستکش استعمال نمایید و قبل از استعمال از تجهیزات آن ها را اصلی یک دستمال تمیز کنید. اکسیژن از نحوه یک واحد جداسازی هوا (ASU) از طرز مایع نمودن هوای اتمسفر و مجزاسازی اکسیژن به وسیله تقطیر تبریدی م تجهیزات گزینه استفاده در خدمت دهی اکسیژن می بایست مضاعف تمیز بوده و دارای دمای احتراق بالا باشند تا کلیدی اکسیژن واکنش ندهند. قبل از جدا کردن ظرف اکسیژن مایع، شیر آن می بایست بسته باشد. و به تیتر ترکیبات نمکی که ممکن می باشد از اکسید اسید و اسید تشکیل شده باشد. ازن آبی روشن است; ترااوزون دلیل اکسید کننده قادر می باشد که حاذق به تبدیل گاز so2 به سولفور تری اکسید; سولفید به سولفات، یدید به ید (ارائه شیوه تحلیلی برای تقریب آن) و اکثری از ترکیبات ارگانیک به مشتقات اکسیژن نظیر آلدئید ها و اسیدها است. در اینجا عمده به بررسی وب تارنما اکسیژن مایع بیمارستانی چیست.

ایندکسر