بعد از آن از رسیدن به میزان گزینه نیاز به سکههای طلا نیاز دارید تا کارت مورد حیث را ارتقاء دهید. اچیومنت دوم – به اعضای کلن ۲۵ کارت هدیه دهید: به کلن رفته به افرادی که نیاز به کارت دارا هستند کارتهای مازاد خویش را هدیه دهید. به تیتر مثال شما مهم یک اکانت لول سیزده که بالاترین لول این بازی است هستید، همجنین مقدار شش هزار کاپ و سیصد عدد الماس هستید، آن گاه از تصویب همین داده ها در سایت، سایت­ها غالبا به جهت اکانتی اساسی دیتاها ذکر شده بها دو میلیون و پانصد هزار تومان را تقریب زده­اند البته شما میتوانید به هر هم اکنون ارزش را بالا یا این که تحت خیس ببرید و بارگذاری کنید. قسمت دوم به جهت خرید صندوق است که مهم پیشرفت در آرنا بها این صندوقها نیز ارتقا مییابد. کارتهای دیگری هم که پیدا کردهاید در نصیب ذخایر قرار خواهند گرفت. اما این اخیر روایت نیست و شما میتوانید کارتهای خود را افزایش نیز بدهید. نکتهای هم که می بایست بدانید این می باشد که هر کارت در آرنای مخصوصی قرار داراست و برای به دست آوردن آن می بایست به آرنای آیتم لحاظ برسید. همین بازی را به هیچ وجه از دست ندهید.شما میتوانید همزمان به رخ آنلاین اصلی دوستانتان مجموعه تشکیل دیتا و اصلی هماهنگی هم به نزاع مهم دشمنانتان بروید. از با ترین تغییرات این بازی هستند. اما همین نیرو دوچندان ضعیف بوده و اصلی تیر کمان ها یا این که شخصیت هایی نظیر بیبی دراگون که چندین نیرو را به طور همزمان می زنند به راحتی از در بین می روند. نیز درحال حاضر دکان های متعددی در کشورمان در حالا فروش جم همین بازی هستند، ولی متاسفانه اکثر این فروشگاه ها مشکلاتی به جهت اعضا تولید کرده اند.برخی گران فروش هستند، بعضی دیر جم ها را تحویل می دهند و یا بعضا نیز پس از اخذ وجه، ابدا جمی تحویل کاربر نمی دهند ! در بازی Clash Of Clans به جهت اخذ جم کلش می توانید روش هایی را در پیش بگیرید که به ارتقاء جم شما امداد می کند. بازی کلش رویال بالاتر از پابجی موبایل؟ این‌که چه دستهای ساخته و یا این که از چه راهکار استعمال نمایید در مقالات متعدد تفسیر داده خواهد شد ولی به جهت هم اکنون حاضر بایستی بدانید که کارتها به سه دستهی بی آلایش (به رنگ حاکستری)، نادر (به رنگ نارنجی) و حماسهای (به رنگ بنقش) تقسیم میشوند. اگر شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه خرید جم اهمیت ایدی فری فایر لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر