هر چند این سنسورها به احتمال فراوان مشکلی فاجعهباری ایجاد نمیکنند، البته فساد آنها سبب ساز می گردند ایسیو تنظیماتی غیرضروری انجام دهد که بر کارایی ماشین تأثیر میگذارد. این طریق بی آلایش نیاز به تنظیم دائمی شتاب بدور خلاص داشته و زمان سرد شدن موتور یا فرسودگی قطعات متفاوت مستعد انحراف بود. علارغم اینکه به لحاظ می رسد می توان آن را به صورت مکانیکی انجام داد(کمااینکه در پیشین همین چنین بود)، ولی در حال حاظر این مراحل پاره ای مشقت بار تر از حالت معمول است . وجود رطوبت در ECU رخداد بدی است؛ زیرا منجر خوردگی و ایجاد سولفات روی اجزای آن میشود. همچنین حسگر دیگری به نام سنسور ناک (Knock Sensor) در موتور وجود داراست که ایسیو بر آن کنترل دارد. نکته: واحد در اختیار گرفتن الکترونیکی همینطور اهمیت سنسورهایی روی رادیاتور، فیلتر هوا، روزنه گاز، میلبادامک و میللنگ است. به جهت بررسی الکتریسیته سَرشمعها میتوان از یک شمع فیلترگیریشده یدک به کار گیری کرد تا مقدار جریان الکتریسیته سیمپیچ ثانویه کویل تحت در دست گرفتن باشد. وقتی که یک کامپیوتر به دلیل خطا از فعالیت افتاده باشد یا اطلاعات را به اشتراک نگذارد ، ممکن است بخش های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار دهد. چنانچه سوخت زیاد قلیل و اکسیژن مضاعف باشد، احتراق را کند و ضعیف می کند. خرابی ایسیو می تواند منجر تولید مشکلات زیادی در اتومبیل شود؛ به گونهای که ممکن هست تشخیص درست را سخت کند. ایسیو حسگرهای گوناکونی دارااست و اصلی امداد همین حسگرها موقعیت بخش های گوناگون ماشین را تحلیل کرده و بعد از آن از آن‌ها ورودی اخذ می نماید . پردازنده علاوه بر به کار گیری از نرم افزار به جهت انتخاب میزان خروجی، از داده ها خویش نیز به کار گیری می کند، نظیر تعدیل مخلوط و میزان مصرف بنزین بر حسب مایل. به عبارتی، سیمپیچ نخستین کویل برق خود را مستقیماً از ECU می‌گیرد و بعد ولتاژ را به کویل وارد میکند. در اطراف ای سی یو چسبهایی وجود دارا‌هستند که از ورود رطوبت به باطن خودداری میکنند؛ اما پس از گذشت یکسری سال، این چسبها فرسوده میشوند و رطوبت به باطن بُرد رخنه میکند. پیچیدگی اجرای تمامی این کنترل ها، محل ورود ها و خروجی ها به قابلیت عیب یابی تقریبا پیشرفته ای نیاز دارد و عیب یابی موتور به طرز های سابق منسوخ شده است. پس از این اتفاق، موتور دیگر هیچگونه سیستم کامپیوتری به جهت در دست گرفتن و سوق دهی عملکرد خود ندارد. موتور احتراق خودرو داخلی همچون یک پمپ هوای بزرگ هست که انرژی مورد نیاز خویش را از سوخت اتومبیل می گیرد. البته روشنشدن همین چراغ دلایل زیادی دارد؛ اما در مواردی که واحد در دست گرفتن موتور اساسی اجزای الکترونیکی، مدارها یا سنسورهای خود به نقص‌ میخورد، فورا چراغ آنالیز پر‌نور میشود. و راهکارها و مکانیزمهای متعددی به جهت تصحیح این قبیل مشکلات وجود نداشت. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بیشتر در گزینه ایسیو اتومبیلهای داخلی لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر