و آن نیز به همین استدلال میباشد که سیال یا آبی که نیاز به خنک کاری داراست نخست به بخش بالایی کولینگ تاور وارد می شود. هوا و آب در همین جور برج به رخ عمود یا «متقاطع» (cross flow) به یکدیگر وارد میشوند. ساختمان و شکل ظاهری برج خنک کننده کراس فلو مستطیل بوده و جریان هوا از دو طرف بوسیله لوور یا این که دریچه های ورودی سرتاسری به درون کشیده مشخصات فنی پکینگ برج خنک کننده میشود. در این بخشها صرفا استعمال از برج های خنک کننده هیبریدی توصیه می گردد . برج خنک کننده هیبریدی عموماً کلیدی کویل جهت تبادل انرژی می باشد.در بخش ها گرم که به کارگیری ازچیلر آبی مقدور نیست و به استدلال فقدان آب ، موضوع ی به کارگیری از انواع کولینگ تاور هم منتفی می باشد . نیز چنین همین برج نوعی سیستم مدار گشوده جهت خنک کردن آب محسوب میشود. توسط برجهای خنک کن انجام میشود. ولی قابل ذکر هست که هزینه ی اول ی آن به دلیل بعد ها بزرگتر از برج خنک کن مدار بسته و مدار باز فراوان فراتر می باشد . همین برج ها در حقیقت ترکیبی از یک سیکل پاشش آب کاملا باز و یک سیکل گردش آب بسته میباشند کولینگ تاور مدار بسته هیبریدی به جهت خنک کاری مدار کندانسور چیلر در مناطق گرم و خشک گزینه ی فراوان مناسبی می باشد . تشکهای توزیع آب بصورت باز کار می کنند. چیلر (Chiller) گرمای محفظه را جذب می کند و دمای فضا را تا 4 مرتبه سانتی گراد پایین می آورد، دمای آب محل ورود نباید اکثر از ۲۹ مرتبه سانتی گراد باشد . بلکه آب تا نزدیکی دمای خشک گوشه و کنار کمتر دما پیدا می کند. مخلوط مناسب برج خنک کننده خشک و مرطوب در برج خنک کننده هیبریدی موجب شده تا بعضا از معایب هر دو برج خنک کننده که به تنهایی استفاده می شوند، مرتفع گردد و از اینرو همین دسته از برجهای خنک کننده تبدیل به تجهیزات پرطرفدار گردند. برج خنک کننده یا برج خنککن (به انگلیسی: Cooling tower) وسیلهای برای دفع حرارت زاید آب آیتم استفاده در چگالنده به جو از نحوه تبادل حرارتی مهم هوا است. در محیط های حیاتی رطوبت نسبتا بالا این گونه توصیه می گردد آن هم به عامل جریان هوای دائمی خشک در محل ورود به بخش سطوح خنک کننده هست . برج خنک کننده مدار بسته و یا خشک ( Dry Cooling Tower ) یک عدد از گونه های برج های خنک کننده است .

ایندکسر