از گزهای لقمهای و آردی گرفته تا گزهای سکهای و انگشت پیچ که آن خواص چسبندگی را ندارد و برای سالمندان مناسب است. این گز به برهان تناول ریلکس میتواند به جهت اشکال گروههای سنی همچون کودکان و اشخاص مسن مطلوب باشد. در پیشین برای تهیه گزهای سفارشی برای پادشاهان و حکام شهرها به جای آب از آب هندوانه استعمال میکردند. صمغ این درختچه همانند دیگر درختچهها به جهت مصارف گوناگونی استفاده می شود که یک عدد از آن ها استعمال به تیتر مسهل است. به جهت تحلیل نام گز بایستی پاره ای به کتب ادبی و ادبیات اهل ایران مهاجرت داشته باشیم. برای آن که شهد گیاه انگبین به دست حلاوت سازان و شیرینی پزان رسد باید از حشره ی کوچکی کمک می گرفتند. از ناشناختهترین گزهایی که اشخاص یه خرده از آن به کار گیری میکنند، گز انگشت پیچ است. همین سوغات اصفهانی جزو شیرینیهایی است که اشخاص در جشنهای اهل ایران مانند عید نوروز و شب یلدا برای پذیرایی از میهمان استفاده میکنند. از این ماده برای جلوگیری از کریستاله شدن مواد استفاده می شود. هر توریستی که به اصفهان هجرت می کند محال میباشد از این شیرینی بهشتی سوغاتی به میهن خویش نبرد. گز اصفهان از رایج ترین شیرینی های سنتی کشور‌ایران می باشد که در اکثر موارد از گزانگبین (گزخوانسار)، شکر، سفیده تخم مرغ و مغز پسته یا این که بادام تولید می شودو سابقه ایجاد همین محصول به بیش از چندین قرن می رسد و یکی از از محصولاتی که به عنوان اولی صادارات مرزوبوم در زمانه آقا محمد خان قاجار به جهان عرضه می شدو همجنین گز از نادر شیرینی ایی هست که در آن از آرد، نشاسته و روغن استعمال نشده و حیاتی وجود ماندگاری زیاد هیچ ماده افزودنی غیر طبیعی قبیل رنگ ها، اسانس ها و حافظ ها در ساخت آن بکار نمی رود و سکو مرغوبیت آن بستگی به نسبت میزان گزانگبین( گز خوانسار) به مقدار شکر اضافه شده دارد. یک عدد از معروفترین گونههای همین درختچه گزانگبین اسم دارد. در تن این پشه قند کتیرا به گزانگبین تبدیل می شود و بر بر روی گیاه می ماند. در نصفه های ماه شهریور پشه های کوچک مختص بر روی گیاه می نشیند و دارای فعل و انفعالاتی منحصر به فرد به خود شیره درخت گون را می گزد. هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اصلی گز نگار اصفهان وب سایت خود باشید.

ایندکسر