همچنین غدد لنفاوی آن نواحی از سینه که دچار مشکل است، بزرگتر هستند. نماد اصلی ژنیکوماستی، بزرگ شدن سینه در مردان است. جدا داروها یا این که درمانهای مشکلات طبابت که باعث پهناور شدن سینه در مردان میگردد هم یکی از اصلیترین راههای معالجه است. بزرگ شدن نوک سینهها نشان دهنده بزرگ شدن غدد موجود در سینه است. همانطور که معلوم شد، نوک پستان های مردان چندان نیز بی مهم نیستند. آنگاه از آنکه بافت بهجا ماند، داروها چندان اثر گذار نخواهند بود و فعالیت جراحی صرفا خط مش ممکن برای درمان است. گهگاه ارتقاء سایز سینه در مردان، چندان آزاردهنده نمی باشد و از آنجا که، حداکثر تا ۱۸ سالگی مرتفع می‌شود به نوجوانانی که از همین نقص‌ رنج میبرند، پیشنهاد میشود به دکتر کارشناس غدد مراجعه کنند. تعدیلکننده انتخابی گیرنده استروژن، تاموکسیفن، نشان داده شده که در کمتر حجم ژنیکوماستی موءثر است اما قادر به از فی مابین بردن تمام بافت مازاد سینه نیست. جایگزینی تستوسترون در مردان مسن اهمیت مرحله تستوسترون ذیل اثرگذار است، برای مردانی که سطحی نرمال از هورمون مردانه را دارا هستند، موءثر نیست. جراحی ، پرتو درمانی ، شیمی درمانی ، هورمون درمانی برای مردان نیز تجویز میشود. هر فردی، چه مرد و چه زن، هر دو هورمون استروژن و اندروژن را دارد. همین دارو اساسی مهار ترشحات الاچ و هورمون تحریککننده فولیکول از غده هیپوفیز که اندامهای جنسی را به سمت تولید هورمون جهت دهی میکند، عمل میکند. ایراد در اندامهای جنسی مردانه ( بیضه ) میتواند باعث به کمتر ساخت تستوسترون و سطح نسبتا زیاد استروژن شده و به ژنیکوماستی بینجامد. دانازول مشتق تصنعی و مصنوعی تستوسترون می باشد که باعث کاهش تولید استروژن از طرف بیضهها میشود. ژنیکوماستی در نوزادان پسر تازه متولد شده هم ساخت میشود، زیرا که در معرض استروژن مادر قرار میگیرند. بهندرت، سرطانهایی به جز سرطان بیضه نیز ممکن می باشد هورمونهایی ایجاد کنند که می تواند سبب ژنیکوماستی شود. پس از جراحی باید به سلامت جسمانی خویش حساس بدهید و مراقب محل برشهای ایجاد شده روی سینه خود باشید و هر روز مقدار زیادی آب و آب میوه بنوشید تا از اندک آبی تن خویش جلوگیری کنید. نتیجه ها حاصل از جراحی معمولا در هفته سوم قابل تماشا خواهد بود البته شما میتوانید یک روز پس از جراحی شاهد تغییرات درمان بزرگی سينه در مردان اهمیت ورزش قابل توجهی باشید. دکتر به مدت سه تا چهار روز به جهت بیمار داروی مسکن تجویز خواهد کرد. در همین مقاله طریق های هوشمندانه ای به جهت مخفی و ریز کردن سینه در مردان ملازم حیاتی یک معالجه معمولی ارائه شده می باشد که می تواند ژنیکوماستی را یک روزه برطرف کند.

ایندکسر