در نهایی امر جلسه هیئت مقررات زدایی مورد قضیه تسهیل دریافت مجوز پروانه واردات آفت کش های مهیا مصرف شیمیایی دفع آفات گیاهی، مطرح شد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در پنجاه و پنجمی جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: شاید مهمترین مصوبه همین جلسه که شامل طیف گستردهتری از فعالان اقتصادی را شامل میشود، اعلانی شدن 330 ردیف شغلی از شغل ها خانگی می باشد که طیف گستردهای از مشاغل از پرورش محدود دادم و طیور تا فعالیتهایی نظیر آهنگسازی را شامل میشود. چنانچه نتوانند نتیجهی موردنظرشان را بگیرند، از ادامهی مسیر صرف حیث میکنند؛ البته در غیر همین شکل هر دو نوع کسبوکار به جهت گسترش کارهای خود و قانونی شدن فعالیتهایشان باید اقدام به ثبت شرکت کنند. پس از تصویب شرکت، نام و شماره تصویب شرکتها محفوظ بوده و به هیچ عنوان این شماره به فرد دیگری دیتا نمیشود. شهروندان ایرانی می توانند پس از همین سن، مبادرت به اخذ مدرک نامه رانندگی کنند. به گزارش خبرگزاری موج، اخذ کارت گواهینامه رانندگی در دنیای تازه و همینطور به رسیدن جامعه بشری به برابری در میان زن و مرد، برای هر فردی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بر این پایه درخواست شده تو شرکت ثبت دستکم یک زن فراهم مصرف جدید به جهت صادر شدن مجوز واردات سم لغو شود. بر همین شالوده مصوبه هیئت مقررات زدایی مبنی بر اینکه سازمان محافظت نباتات وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر پیاله 10 روز کاری بخشنامه 8532 را اصلاح نموده و شرط ثبت دستکم یک سم مهیا مصرف تازه به جهت صادر شدن مجوز واردات سم را لغو نماید، مطرح شد به ثبت این هیئت رسید. در ادامه نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت التماس کرد که دو حکم در این ارتباط تغییر تحول یابد که در عاقبت امکان نظارت بر واحدهای غیر قانونی این حوزه فراهم شود ضمن این که درآمدهایی هم از جهت عارضه ها به وجود خواهد آمد. علت همین فرمان نیز تحریم های آمریکا و اعلام ممنوعیت افتتاح حساب به خزانه های ترکیه برای کمپانی های اهل ایران می باشد. وی در جواب به سوالی در خصوص مصوبات وام فارغ از ضمانت کننده گفت: در اکنون حاضر بازرسی بانکها و وزارت اقتصاد پیگیر مورد قضیه میباشند و تا 400 گلایه در همین خصوص به دست ما رسیده میباشد و مدیران استدلال بعضا بانکها اعلام کردند که بعضا مدیران را برکنار کردند. بایستی دقت داشت که مصوبه دولت فقط یکی از از شروط مدیون را حذف می‌نماید و بانکها ممکن میباشد به استدلال وضعیت دیگر قابلیت و امکان ارائه تسهیلات را نداشته باشند. کارشناسان باتجربه درتاسیس کمپانی و اخذ درجه نیک پارس حیاتی سابقهای درخشان و طولانی مدت، فراهم ارائه هرگونه خدمات مانند مشاوره رایگان به متقاضیان عزیز در سراسر کشور ایران هستند. امیدوار هستیم به زودی همین اقدام که برای او‌لین توشه در مملکت انجام میشود، سبب ساز بهبود وضعیت ایجاد در این مورد ها ثبت شرکت نظافتی شود. در همین خصوص ذکر شد که به عامل محدودیتهای انتخاب شده در دستور العمل که کمتر از میزان مصرف تنباکو در میهن است، بخش متعددی از فعالیتهای تولیدی در همین زمینه به رخ پایین زمینی صورت می گیرد که این مسئله سبب بروز مشکلات بهداشتی و مواد نخستین نامرغوب در این زمینه شده است. اگر شما هر نوع سوالی در ارتباط مهم چه جایی و شیوه به کار گیری از ثبت کمپانی صادرات و واردات دارید، می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر