در بعضی موارد ممکن میباشد مریض برای ترمیم یا این که ردوبدل دریچه آئورت نیاز به عمل جراحی داشته باشد. کمیشوروتومی اکثر زمان ها برای بیمارانی تجویز می شود که در واقع کاندید والوپلاستی میباشند ولی دچار شرایطی مانند ترومبوز دهلیز چپ، رسوبات کلسیمی در قلب یا نارسایی دریچه میترال میباشند و به همین خاطر نمیتوانند فعالیت والوپلاستی را قیمت دریچه خطی اسلوت انجام دهند. شیوه والوپلاستی خصوصاً وقتی که بر بر روی بیماران مهم شرایط مناسبِ این کار انجام شود، دوچندان مؤثر است. اما زمانیکه روزنه بهطور کامل بسته نشود، اصلی نارسایی دریچه میترال قلب (Mitral Regurgitation) مواجه هستیم که در هربار انقباض بطن، پاره ای از خون پس زده شده و وارد دهلیز چپ میشود. بعضا اوقات بعضی از نماد های نارسایی روزنه میترال، مثل نارسایی قلبی است، شرایطی که قلب شما نمی تواند خون کافی را برای تأمین نیازهای بدن شما پمپاژ کند. همین چالش در بزرگسالی بهصورت نارسایی یا این که تنگی دریچه پیدایش میکند. عدم به دست آوردن وزن به اندازه (به طور اکثر در کودکان دیده می شود). اشعه ایکس قفسه سینه می تواند به دکتر در تشخیص و بررسی اندازه قلب مریض که نشان دهنده گونه های خاصی از بیماری دریچه آئورت میباشد امداد کند. در عمده افراد MS یک بیماری پیشرونده است. در زمان کار صحیح، جزوات کاملا در هم قرار می گیرند و به این ترتیب خون صرفا در یک جهت جریان می یابد. همین دریچه در ابعاد، رنگ و سطح کیفیتی متعدد موجود بوده و قابلیت و امکان کارگزاشتن دامپر را هم دارد. دریچه هوا ی جت نازل را نیز می قدرت بصورت مستقل در دهانه انشعاب شبکه هوا و نیز بصورت ترکیبی در کادرهای چهارگوش بصورت تایلی در محل های آیتم حیث نصب نمود.سطحِ دریچه هوا ی جت نازل اهمیت رنگ کوره ای مرغوب در رنگ های مختلف پوشش داده می شود. روزنه هوا ی کروی را هم می قدرت بصورت سقفی و هم بصورت دیواری کارگزاشتن نمود.کلیه سطوح دریچه هوا ی کروی توسط رنگ کوره ای پوشش داده می شود. پزشکان می تواند برای باز‌نگری دقیق خیس روزنه آئورت مدل دیگری از اکوکاردیوگرام به نام اکوکاردیوگرام ترانسفوژال را انجام دهند. آزمون های ورزشی به پزشکان در تشخیص علائم و آرم های بیماری روزنه آئورت در ارتفاع کار های بدنی بیمار کاربرد دارد. در تنگی و یا سفت شدن روزنه آئورت، دریچه که به طور تام توانمند به گشوده شدن کامل نیست، باعث کمتر یا این که انسداد جریان خون از قلب به آئورت و بقیه بدن می شود. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات زیاد عمده در مورد دریچه تک اسلوت لطفا به مشاهده از وب تارنما ما.

ایندکسر