در صورتی که همین نحوه برای بهبود حالت سینه های فرد مورد استفاده قرار گیرد، بایستی به تجربه و مهارت جراح جراح ژنیکوماستی در یزد دقت بسیاری داشت. شما میتوانید سؤالات و نگرانیهای خویش در گزینه کار جراحی را در این جلسه، یک به یک از پزشک معالج بپرسید. همانطور که در فوق ذکر شد گواهی جراح گزینه نظر باید از دانشگاهی دارای اخذ شده باشد. در بعضی موردها نیاز است هاله قهوه ای رنگ کمتر شود و یا این که نوک سینه تغییر‌و تحول پوزیشن داده شود تا نتیجه های بهتری حاصل گردد. در برخی مورد ها نیاز است هاله قهوه ای رنگ بدور سینه نیز کاهش شود تا سینه ظواهر و فرم طبیعی تری پیدا کند. در صورتی که بافت سینه راحت نشده باشد و شخص سن قابل قبولی داشته باشد، می توان فقط اساسی انجام لیپوساکشن، چربی های درون سینه را بیرون کشید و میزان ی آن ها را ریز خیس نمود. البته این در حالی میباشد که بافت های غددی می بایست قطعا به امداد جراحی از درون سینه های شخص بیرون شوند. در هم اکنون حاضر، انجام فعالیت ژنیکوماستی مفید ترین روش کاهش اندازه ی سینه های مردان است. برای انجام این جراحی از بیهوشی عمومی استفاده می شود تا راحتی بیمار به زمان عمل ارتقا یابد. به منظور پیشگیری از عفونت محل بخیهها، باید بی تردید آنتی بیوتیکها و بقیه داروهای تجویزشده توسط پزشک به صورت آراسته به کارگیری شود. در صورتی که مردی بالغ به حالت ژنیکوماستی دچار شده باشد، پزشک به جهت او داروهایی را تجویز می کند تا بتواند مقدار ترشح هورمون های موءثر بر افزایش سایز سینه ها را کنترل کند. پزشک به بیماران پیشنهاد می کند که به منظور محافظت نتیجه های به دست آمده مراقب باشند که وزن تن آن ها خیلی افزایش پیدا نکند تا چربی در سینه آنها جمع نشود. در همین نوشته عملکرد بر این شده تا به جهت اشخاصی که قصد جراحی ژنیکوماستی دارند، اطلاعات کاملی را ارائه دهد. اشخاصی که میتوانند پایین کار جراحی برداشتن سینه مردان قرار گیرند مردانی هستند که رغبت به داشتن سینهای حساس کانتورهای جذابتر دارند. بعضی بر همین باورند که همین عارضه فقط به جهت افرادی صورت می دهد که چاق هستند، اما همین یقین اشتباهی بیش نیست، چه بسا که مردان بسیاری حیاتی داشتن تناسب اندام و نداشتن بیشتر وزن از همین حالت رنج می برند. در صورتی که بیماری ژنیکوماستی در مراحل پیشرفته باشد و پوست سینه شل شده باشد، به کار گیری ی فقط از شیوه لیپوساکشن سرانجام ی مهربانی به همراه نخواهد داشت.

ایندکسر