بگذارید مثالی بزنم : وقتی لیونل مسی اسطوره زندگی کریستین رونالدو بود؛ او آنقدر تلاش کرد تا توانست درحال حاضر تبدیل به رقیبش شود! ایمان و خودباوری. بله سلاح ایمان و خودباوری تان می بایست آنقدر کار کشته باشد که چنانچه کل مردمان عالم نیز قاطعانه به شما بگویند که نمی‌شود و نمی توانید ، شما فقط یک لبخند تحویلشان دهید و در مسیر هدفتان مصمم خیس پیش بروید؛ تا پادشاه باورها ی فرضی و قلبی تان بشوید… گهگاه از روزها ناامید می شوید؛ طوری که حتی نفس کشیدن هم برایتان سخت می‌گردد و گاهی آنقدر به موفقیت نزدیک می گردید که می توانید از همین جنگ لذت ببرید. هنگامی وارد پیکار شدید یعنی هدف بزرگی دارید؛ پس نگذارید رسیدن به منظور تان برایتان حسرت شود! می‌دانم که همین نزاع به هیچ عنوان آسان نمیباشد و ناهمواری های متعددی دارد. می بایست به جهت همین مسیر بجنگید! 2. برای اهدافمان مسیری انتخاب کنیم. پیمودن مسیری هزار فرسنگی حیاتی برداشتن او‌لین قدم آغاز می شود. بدانیم در همین مسیر طاقت فرسا ، دست هایمان را کسی گرفته هست که اهمیت وجودش ، روزهای دشوار هیچ معنایی ندارند! کسی که تا به امروز هیچ اشتباهی مرتکب نشده،هیچ چیز جدیدی را آزمون نکرده است. «هدفتان را جوری در آغوش بگیرید که حتی چنانچه هفت تیر نیز گذاشتند روی سرتان ، بگویید : بزن و خلاصم کن! اگر می خواهید خواب هایتان تعبیروتفسیر شوند، اول باید بیدار شوید. به جهت درک کردن باید ناکامی خورد و به جهت بدست آوردن باید از دست داد. و درصورتیکه نیکی ، به این معنی که برای سوالات بالا جوابی پیدا کرده اید؛ حتی در صورتی که جوابی کوتاه باشد ، جدید اولیه مسیر هستید. آن ها روزهای سخت و باخت های بزرگ داشته اند؛ اما هیچ وقت دلسرد نشده اند و کنار نکشیده اند؛ خیر از خدایشان و نه از خودشان. مانند یک جنگجو باش و هر چیزی که مانع رسیدن به اهدافت میشه رو از مسیرت حذفش کن! كاغذ سفيد رو هر چه میزان نیز تميز و زيبا باشه كسي قاب نميگيره ، براي ماندگاري در ذهنها بايد حرفي براي گفتن داشت متن انگیزشی انگلیسی به جهت استوری . یقینا در مسیرتان روزهایی وجود خواهند داشت که خسته می شوید.

ایندکسر