ولی زنان مصر که مطابق بعضی از روایات آبادی نفر و یا این که اکثر بودند زمانی که آن قامت خوشگل و چهره نورانی را دیدند و چشمشان به صورت دلربای یوسف افتاد، چنان حیران و متعجب شدند که دست را از پا و میوه (ترنج) نمی شناختند «آنان به زمان دیدن یوسف او را پهناور و فوق العاده شمردند و چنان از خود بیخود شدند که (به جای میوه) دست های خود را بریدند» (۴۱۶). پدر ما پیرمردی هست که به خاطر حزن و اندوه فرزندش که گرگ او را پاره کرده، سالهاست گریان وگوشه گیر است و یکی از از برادرانمان را نیز به خدمت او گمارده ایم، در صورتی که ممکن هست سهم آن پدر و برادر را نیز به ما بدهید که حساس خوشحالی برگردیم. پس مى اقتدار گفت: در صورتی که زندان نرفته بود به سلطنت نمى رسید، در همین زندان بود که مقدمات همین سرنوشت مهیا مى شد، آرى حیاتی همین که زنان مصر مى خواستند (براى خاموش نمودن آن سر و صداها) نام یوسف را از یادها ببرند و دیدگان را از دیدارش محروم و او را از چشمها مخفى بدارند، ولیکن پروردگار غیر این را خواست. یعقوب را برادری بود که چهل سال او را ندیده بود. زیرا به نیمه های چاه رسید به منظور قتل یا از بر روی کینه و رشکی که به وی داشتند. در همین زمان همسر عزیز از یک طرف خویش را در آستانه رسوایی دید و از سوی دیگر شعله انتقام جویی از باطن جان او زبانه می کشید، اولیه چیزی که به نظرش آمد این بود که اصلی قیافه حق به جانبی رو به سوی همسرش کرد و یوسف را دارای همین بیان مجرم کرد و صدا زد: «سزای کسی که به خانواده تو قصد حیله داشته، به جز زندان یا این که عذابی دردناک چه خواهد آموزش فروش بیمه عمر بود؟ او در سریال های همین یک سری نفر، قطار ابدی (78)، زیر اسمان شهر ۱ (80)، صلح کنان (82)، کوچهٔ اقاقیا (83)، برای آخری توشه (84)، زندگی به شرط خنده (85)، قرارگاه مسکونی، یک وجب خاک (86)، خط شکن، غیرمحرمانه، ماه عسل (87)، باغ شیشه ای (89)، راه در رو، دست بالای دست، سایه پادشاه (90)، تجربه های آقای خوشبخت (91)، خروس (92)، طفل های نسبتاً بد(93)، موقعیت یگانه (94)، پنچری (96)، زوج یا فرد(98)، چوب خط (99) و عید نوروز رنگی (1400) و فیلم های سینمایی دختر شیرینی فروش (80)، معادله، بوتیک (82)، دختر میلیونر، خواستگار با شخصیت (85)، مجنون لیلی (86)، موش، در شب عروسی، چشمک (87)، پرستوهای عاشق (89)، پا تو کفش من نکن (95)، لازانیا (96)، خرها آدم نمی شوند، تپلی و من، آپاچی، ایکس لارج (97)، شهربانو (98)، تک خال (99) و فیلم های ویدیویی قاتلین پیرمرد (87)، کبری ۰۰۱۱، به روح پدرم، کادوی در به در، هشت (88)، دامادی به اسم صفر، یک بام و دو هوا، اصلی من شوخی نکن، گوهر، وفا ۲۰۱۲، کات کلانتری، ارث شیرین، عاشقی حیاتی اعمال شاقه، مواظب خودت باش عزیزم، سیا زنگی (89)، کبری ۰۰۱۲ ، اتومبیل عروس، نوپا های عوضی (91)، امیر ۲۰۱۴ (93)، بندرعباس (94) و عروس بندر (97) حضور داشته است. اگر شما هر گونه سوالی در ارتباط اساسی کجا و شیوه به کار گیری از یوسف اسدی سقف فروش دارید، می توانید اصلی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر