اساسی پا خط مش بري كفش پاره ميشه، اهمیت سر كلاه ! همانگونه كه آگاه هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از شهرت به سزايي برخوردار مي باشد. به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . سپس از روستا سال، سازمان ملي راديو تلويزيون ژاپن مرا به عنوان كارشناس مسائل ايران براي كار به کفش اسپرت مردانه مشهد توكيو دعوت كرد. به يكي گفتند : سركه هفت ساله داري ؟ گفت : دارم و نميدم، گفتند : چرا ؟ گفت : چنانچه ميدادم هفت ساله نميشد ! بمرغشان كيش نميشه گفت ! به شيوههاي مختلف، مصرفگرايي را تشويق ميكنند كه شما هر چه اعتبار در كرديت كارت خودتون داريد را خرج كنيد، تا خِرخِره بريد زير قرض كه مجبور بشيد تا آخر عمر براي تسويه اون بدهي براشون كار كنيد. نظام جامعه بهطور دقيق به گونهاي طراحي شده كه انسان را بدون چاره ميسازد هر چه بيشتر كار و پيشرفت كند، بيشتر خريد كند و کل درآمد خویش را پيشاپيش خرج كند! چه ميكردم؟ اهمیت آن بار سنگين چمدان و ساك كه در دستم بود كجا بايد ميرفتم؟ هم اکنون کل سفارتخانههاي اروپايي و كشورهاي تبارک عالم كه یک سری سال پيش از آن مهم حسرت به تابلوي دیتاها مربوط به فرم ويزايشان روي ديوار نگاه ميكردم و حتي در خيالم نميگنجيد كه روزي به تیتر میهمان وارد يكي از آن‌ها شوم، مرا به تمام مهمانيها و ضيافتهاي رسمي دعوت ميكردند. اونها شما را وادار ميكنند پولي كه در چنته نداريد را براي خريدن كالايي صرف كنيد كه به هیچ وجه به اون نياز نداريد تا به كسي پز بديد كه به هيچ عنوان دوستش نداريد. اونها مالك شما هستند! صندوقهاي پهناور امانت منحصر به فرد چمدان كه کلیدی سكه كار ميكنند را در محوطه ايستگاه قطار ميديدم اما كار اساسی آن ها را بلد نبودم و ميترسيدم از كسي سوال كنم زیرا از لهجه ژاپني هم حتي يك كلمه بلد نبودم. اينها صحنههاي عجيب و غريبي بودند كه براي من تازگي داشتند، چشمم ميديد ولی ذهن و حواسم سرگرم و درگير دغدغههاي مهمي بود كه از نظر منطقي بايد پيش از سوار شدن به هواپيما پاسخ آن ها را ميدانستم ولی اهمیت چشماني بسته و اهمیت ناآگاهي مطلق صرفا به اميد معبود عازم آن سفر شده بودم. رييسم به من محبت زيادي داشت و اعتماد ميكرد و من نیز راضي بودم. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه کفش اسپرت پسرانه فشن بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر