Home Automation سازه به تجهیزات و کارایی مختص یک فضای مجزاست و یکپارچه سازی دربین تجهیزات یک فضا یا زون شکل می گیرد. باشد. این سیستم داده ها هر زون یا این که فضا را در یک سیستم جامع عده آوری می نماید و در اختیار یک سیستم مانیتورینگ و نظارت قرار می دهد. حتی در صورتی که اسم آن را نشنیده باشید و یا این که اساسی آن شناخت نداشته باشید، میتوانید حدس بزنید که چنین خانهای صد رد صد اهمیت تکنولوژی پیشرفته مدرن در دست گرفتن خانه هوشمند مهم رزبری پای میشود. شناخت دارای هوشمندسازی ساختمان اداری و تجاری. در قسمتهای قبل هم بهخوبی حساس عملکرد سیستم هوشمند در یک منزل هوشمند شناخت پیدا کردید. زمانی که دو سیستم بخواهند مهم یکدیگر رابطه برقرار کنند، برای این خواسته لهجه مشابهی (یا پروتکل) حتمی است. در دست گرفتن و نتظیم هوشمند تهویه فضا ، سرمایش و گرمایش خانه بر اساس روزگار ، دمای هوای خارج از خانه ، فصلی از سال که در آن قرار داریم و همینطور حضور و یا عدم حضور اشخاص در مکان امکان پذیر می باشد . سیستم گرمایش و سرمایش خانه را در اختیار گرفتن خواهد کرد. البته تصور کنید که شما بتوانید در خانه خود بهراحتی فقط اساسی استعمال از تلفن همراهتان درب پارکینگ را گشوده و بسته نمایید و یا کانال تلویزیون را تغییر دهید. همین فقط یک نحوه کارآمد نمی باشد بلکه به شما در صرفه جویی در مصرف الکتریسیته نیز کمک می کند. دیدنی است بدانید امروزه شما حتی میتوانید کنترل تمام تجهیزات موجود در منزل خویش را هم اساسی تلفن همراه خویش در دست بگیرید. هم اکنون که مهم ساختمان هوشمند آشنا شدید، قطعا خودتان اهمیت دقت به شرایط خویش میتوانید به کاربردهای این سیستم پی ببرید. قفل دربها، تلویزیون، ترموستات، مانیتورهای خانگی، دوربینها، لامپها، روشناییها و حتی وسایلی مثل فریزر را می توان از طرز یک سیستم اتوماسیون خانگی در دست گرفتن کرد. خانه هوشمند ساختمانی می باشد که وسایل آن تمامی به یک دستگاه مرکزی متصل میباشند و به رخ یکپارچه از طرز دستگاه کنترل میشوند. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد خانه هوشمند فرتاک بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر