روزنه هوا که نتورک هوا هم نامیده می شود، به جهت تهیه و تنظیم میزان سوق دهی هوا و پخش جریان هوا به گوشه و کنار اطراف به فعالیت برده می شود. دریچه سقفی چهار طرفه که جهت مکش به کار برده می شود معمولاً نیاز به دمپر ندارد. به این رخ که در سقف کاذب از گونه دریچه چهار طرفه تایلی استفاده می گردد و در سقف های حیاتی هم از دریچه های چهار طرفه غیر تایلی استفاده می شود . در سرانجام آن مثل دریچه های سقفی گرد تخت و پر رنگ هوای خروجی از این دریچه ها به رخ همگن در 360 جايگاه پخش می شود. روزنه سقفی چهار گوش پخش کننده های سقفی میباشند که جهت دهش، بازگشت و یا تخلیه هوای محفظه تهویه شده آیتم استعمال قرار می گیرد. روزنه های کلاف پهن اهمیت محدودیت ابعادی میباشد زیرا بازشو سقف بایستی ۷ سانت از ابعاد پشت روزنه بیشتر باشد و همچنین کانال متصل شونده به پشت دریچه بایستی ۲ سانت فراتر از مرحله ذیل سقف تمام شود لذا جهت از دربین بردن محدودیت های فوق می قدرت از دریچه های سقفی کلاف دور گشوده به کار گیری نمود. همین جنس در بعدها مربع ساخته می شود. پخش هوا به وسیله همین دریچه به رخ 360 رتبه انجام می گیرد. همین دریچه های سقفی در دو دسته روزنه گرد شمسی سقفی و دریچه تایلی یا این که آرمسترانگ ساخت و به بازار عرضه می شوند. همین دریچه جایگزین مناسبی به جهت روزنه های سقفی کلاسیک و دیرین می باشد. بنابراین ارزش دریچه های سقفی به مورد ها بخش اعظمی بستگی داراست و نمی توان بها واحدی به جهت تمامی آن ها گفت. ۲۰ اینچ) و یا این که روزنه کل آرمسترانگ سقفی چهارگوش کلاف دورباز آلومینیومی در انواع مختلف رنگ های پودری الکترو استاتیک نیز تولید می گردد. روزنه سقفی ،هم بصورتِ ساختارِ واحد در انواعِ مختلف تولید می شود و نیز بصورتِ ساختارِ ترکیبی(تایلی-گرد) ، (تایلی-چهارطرفه) ، (تایلی-مشبک) تولید می گردند. دریچه های سقفی چهار گوش کلاف به دور باز در اشکال متعدد رنگ های پودری الکترو استاتیک کوره ای بر مبنا خواهش مشتریان گرامی ایجاد می شوند. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها فراوان عمده در مورد دریچه سقفی پلاستیکی لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر