سطحِ بدنه ی دریچه سقفی تایلی بدون فریمِ الومینیومی اهمیت رنگ کوره ای در رنگهای متنوع قابل پوشش می باشد. رنگ آن به صورت، رنگ سفید کوره ای و الکترواستاتیک می باشد. زیرا عمق این جور دریچه اندک می باشد به آن روزنه پشت کوتاه هم دریچه سقفی گرد گفته می شود. پره های دمپر بصورت افقی در پشت دریچه، و پره های عمودی بر روی کادر اساسی روزنه باعث می شود که هوای باطن کانال به هر طرف که نیاز باشد هدایت شود. پ- روزنه تهیه و تنظیم هوای خطی کله قندی: همین دریچه هم از تیغه های T شکلِ ریز که داخل روزنه تعبیه می گردند تشکیل شده است. تمام بخش های دریچه شامل: فریم دریچه، اهرم و تیغه هوا و نتورک ها و پره های روزنه از ورق روغنی ساخته دریچه سقفی قابل تنظیم می شود. روزنه کولر آهنی (یا گالوانیزه)، هم به صورت دیواری و نیز بصورت سقفی در بازار موجود می باشد. از دریچه تنظیم هوای مشبک نیز نیز در سیستم رفتِ هوا و نیز در سیستم رجوع و برگشت هوا به کارگیری می شود. از متداول ترین روزنه های سقفی، دریچه های چهار طرفه می باشد که می توان از آن علاوه بر تولید تهویه مطبوع، به خواسته سرمایش و هم گرمایش استعمال کرد. ارزش آن بر اساس اینچ مربع حساب می شود. قیمت تحت و کیفیت بالای روزنه کولر آهنی، نسبت به سایر اشکال روزنه کولر، از مزایای آن محسوب میشود. یکی دیگر از مزایای این جور دریچه، میتوان به ظریف بودن آن از نظر ظاهری اشاره کرد. در یک دسته بندی کلی از نظر رخ هندسی میتوان دریچههای سقفی هوا را به دو دسته ی چهارگوش و گرد تقسیم بندی کرد. شهر آهن گونه های دریچه های سقفی و گرد را به شما عزیزان اهمیت کیفیت زیاد بالا و هزینه ای مطلوب ارائه می دهد. انواع دریچه سقفی مثل دریچه های چهارطرفه ، مشبک و حتی اشکال دریچه های گرد می توانند در تایل سقفهای کاذب تعبیه و کارگزاری گردند. همچنین به لحاظِ فنی، ارزش دریچه سقفی مشبک آلومینومی بیشتر از ارزش روزنه سقفی در انواعِ دیگر است. نکته ی مهم: برای پی بردن اندازه ی بعد ها دریچه کولر، ترازو ی باطن نتورک کولر ملاک ابعاد روزنه کولر می باشد. یکی از از دوست داستنی ترین و همگانی ترین مارک های آن، روزنه کولر آهنی البرز، ایجاد اصفهان می باشد. همین دریچه هوا هم از روش سقف، عملیات هوارسانی را انجام می دهد.

ایندکسر