مشکلی که در این سرویسها وجود دارد، عدم پشتیبانی و اثبات نبودن شماره است! ایجاد شماره مجازی اهمیت به کارگیری از اپلیکیشنهایی که در بازار وجود دارد، واقعاً آسان و راحت شده، به شما امداد می نماید کسب و عمل خودتان را بینالمللی کنید و همینطور بتوانید محصولات و سرویس ها خویش را در سراسر دنیا عرضه کنید؛ بنابراین تولید این نوع از شماره برای تمامی کسبوکارها حتمی است. از این رو بعضی کلیدی استفاده نمودن از شماره های داخلی همین کار را انجام ارائه می کنند و بعضی دیگر هم حیاتی به کار گیری از شماره های جدیدی این فعالیت را انجام میدهند که سختیهای خویش را نیز دارد. طبیعتاً بیشتر اشخاص ترجیح ارائه می کنند تا از همین سرویس بر روی جیمیل خود به کارگیری کنند. سرویسهایی مثل TextNow, شماره مجازی چگالی است 2nd وجود دارند که شمارههای مجازی به صورت رایگان ارائه می‌دهند و شما میتوانید آن را تنظیم کنید. این تارنما هایی که در جدول زیر بازدید می نمایید دوستداشتنی ترین وبسایت های ایجاد شماره مجازی بدون‌پول در دنیا می باشند که توانسته اند نیازهای اعضا را برطرف کنند. هر جور شماره دارای یک کد منطقه یا این که یک پیش شماره مشخص و معلوم می‌شودمثل منهتن ، نیویورک ، ایالات متحده آمریکا (۲۱۲) ، استکهلم (۸) ، سوئد و شمارههای بدون پول در ایالات متحده (۸۰۰). 4. با ثبت نام در همین برنامه یک شماره مجازی منحصربه‌فرد آمریکا یا این که کانادا به شما تعلق میگیرد. همینطور هنگامی که اعضا اهل ایران بخواهند در یک اپلیکیشن یا وب وبسایت که از طرف کشوری نظیر آمریکا، سرویس ها خود را عرضه میکند، ثبت اسم کنند، به دلیل وجود تحریمها، از شمارههای مجازی یا این که فیک اساسی پیش شماره کشورهای غربی به کارگیری میکنند. شماره مجازی ملی مربوط به هیچ شهر یا این که منطقهای نیستند، بلکه صرفا مربوط به یک سرزمین میشوند. شما می توانید دستگاه میزبان (مثل موبایل) تماس های مجازی خود را مشخص نمایید و یا هر زمانه که نیاز دارید، این دستگاه را تغییر دهید. لطفا در هنگام پاسخ دادن به پرسش ها از به کارگیری الفاظ و جملاتی تحقیرآمیز که باعث دلسردی عضو سوال کننده شود دوری کنید. در عمده موارد، هزینه تماس حساس شمارههای ملی همانند شمارههای شهری می باشدالبته در بعضا از کشورها تماس حیاتی شمارههای ملی ممکن میباشد پاره ای گرانتر باشد. میتوانید شماره مربوط به شهری مثل استکهلم (۸) یا پاریس (۹) – یا این که گوشه ای از شهر – مثل منهتن (۲۱۲) را اخذ کنید.

ایندکسر