مسابقات قهرمانی آسیا یک مرحله از چرخه میباشد و در جام تختی مدال آوران ما اضافه می شوند و آنگاه از آن می توانیم تصمیم بگیریم چه کاری برای ورزش کشور به صلاح میباشد آن را انجام دهیم. آنگاه از استکان تختی به جهت مسابقات جهانی اردوها را متمرکز برگزار می کنیم. او در انتها در پاسخ به همین سوال که اهمیت دقت به مسافت کوتاهی که بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی دارند، مخلوط را چطور می چینید، خاطرنشان کرد: ما می بایست بایستیم تا نقطه نهایی مسابقات جام تختی که چرخهمان تام شود و من آن‌گاه اظهارنظر کنم. او در پاسخ به همین سوال که 3 طلایی مسابقات جهانی نروژ خیلی وقت هست کشتی نگرفته اند و آیا مسافت کشتی نگرفتن آن‌ها تا اولین اتفاق افتاد که احتمالا خرداد است، مضاعف نیست، یادآور شد: چرا بسیار می باشد اما زارع و قاسم پور در لیگ کشتی گرفته اند و دیگر این‌که قرار بود به آمریکا برویم که همین برنامه بهم خورد. سرمربی مجموعه ملی کشتی آزاد کشورمان همینطور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا بر روی رجوع و برگشت گیبل استیوسون حساب می کنید، گفت: الان نمی توانم در آیتم آن اظهارنظر کنم چون من خیلی در جریان کارهای او نیستم البته اینطور که شنیدم قراردادی بسته که نمی تواند دیگر کشتی بگیرد اما درصورتیکه قرار باشد بیاید قطعا مطابق قوانین آمریکا باید در انتخابی کشتی بگیرد و ما 2-3 ماه قبل متوجه می شویم. درستکار درباره برگزاری مسابقات قهرمانی اروپا و ارزیابی اش از حریفان نمایندگان کشورمان، گفت: مسلما هر مسابقه ای که برگزار می شود حتی تورنمنت میان المللی آیتم رصد کادر است. سرمربی مجموعه ملی کشتی آزاد کشورمان مهم اشاره به دیگر برنامه های تیم ملی، خاطرنشان کرد: ما همچنین مسابقات لیوان تختی را داریم که به طور همزمان 3 ورزشکاری که طلا بگیرند به مسابقات فی مابین المللی اعزام می شوند ولی هنوز تصمیمی درباره اینکه در چه رویدادی کمپانی تشک بادی درون ماشین تیبا کنند نگرفته ایم. هیچ تورنمنتی در اسفند کمبود که بتوانیم این 3 کشتی گیر را اعزام کنیم و هر رویدادی در اولی زمان باشد آن ها را می تشک بادی داخل ماشین جک فرستیم. امیدوارم این مشکلات هم برطرف شود و کشتی گیران آنان بتوانند در مسابقات کمپانی کنند. نبودن آنها به کشتی زخم می زند و امیدوارم آنان در مسابقات باشند. درستکار درباره اینکه شرایط روسیه را چگونه می بینید و فکر می نمایید آن‌ها به مسابقات نیایند، تصریح کرد: روسیه قدرت اول دنیا میباشد و کیفیت کشتی عالم را بالا می برد. هر مسابقه ای که برگزار شود مطلقا ما آنها را باز‌نگری می کنیم.

ایندکسر