بیننده در همین فیلم به همین مسئله فکر می‌نماید که آیا واقعاً هر آنچه فکر می‌کنیم که هستیم، آیا یک خیال اشتباه نیست. ماجرا فیلم تا حدود زیادی رازآلود است و اتفاقات آخر فیلم بیننده را متعجب میکند. متأسفانه شر بوسیله شخصی به نام «زورگ» (گری الدمن) هم پشتیبانی می شود زیرا او تصمیم دارااست تا از هرج و مرج و بی نظمی که در اثر فعال شدن شرارت بوجود می آید کمال به کارگیری را ببرد… در حالی که بحران و هیاهو پایههای فرهنگ و تمدن بشری را متزلزل کرده، دنیای در شرف مرگ و نیستی، آخرین بخت بقایش را در وجود زنی به نام کی (هوپ اشیتی) میبیند.که به گونهای غیر قابل درک باردار شدهاست و حال در حالی که فرقههای متخاصم ملی گرا به جان نیز افتادهاند و رهبران جهان شاهدند که چطور اقتدار از دستشان خارج میشود، مردی سرخورده به نام تیودور (اوون)ماموریت مییابد از این زن مراقبت نماید و او را تا بندری همراهی نماید تا همین نهایی امید بشریت بتواند در امنیت کامل، کودکش را به عالم بیاورد. گرچه کتاب زیاد خوب میباشد اما این فیلم از کتابش هم بالاتر رفته است. ماجرا فیلم همچنان که معمولی است، منجر غافلگیری هم میشود. او در همین روش از کمک یک سرباز توانا قدیمی به اسم «کربن دالاس» (بروس ویلیس) که درحال حاضر راننده تاکسی هست هم بهره مند است. همین اثر در یکسری مکان گوناگون فیلمبرداری شده هست و حتی نصیب قابلتوجهی از آن توسط جلوههای CG و در خارج از جو زمین مرمت شده است؛ البته در بخشهای شهری میتوان از تهران، در بخش جنگلی میتوان از رشت و برای بخش کویری آن می توان از دشت بزرگ لوت به کار گیری کرد. عنوان فیلم از شعر «آنها تبارک می گردند خیر پیر در حالیکه ما باقی ماندهایم و پیر میشویم» لورنس بینیون با عنوان «برای کشتهشدگان» گرفته شدهاست که در سال ۱۹۱۴ سروده شده و بهخاطر به کار گیری در چکامه یادآوری دارای شهرت است. منتقدان نسبت به شخصیت پردازی مرکوری و خصوصاً مشاجره گرایش جنسی او، برخی از اشتباهات تاریخی و همچنین شیوه پرداخت به دیگر اعضای مجموعه انتقاد داشتند اما بازی ملک در نقش مرکوری مهم تحسین جهانی و ثنا تماشاگران و منتقدان یار بود. Rafeea در نقش زین الحاجی، پسری ۱۲ ساله میباشد که در زاغهای اطراف بیروت زندگی میکند. فقط زنی که دارای اسمو رسم به پنجمی عنصر (میلا جوویچ) میباشد میتواند شر را از زندگی بشر به دور کند و آنرا از در بین ببرد. دویست و پنجاه سال در آینده، زندگی بشر اساسی ورود شر و بدی در گیر تهدید شده است. در چندین سال آخر «متیو مک کانهی» اثبات کرده هست که به تجربه نقشهای متعدد عشق و علاقه متعددی داراست و تنها اساسی نگاهی به کارنامه او می توان متوجه این مسئله شد. حماسه کولی، فیلمی به کارگردانی برایان سینگر و دکستر فلچر و نویسندگی آنتونی مککارتن هست که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت دانلود فیلم جنگی.

ایندکسر