سیلاژ در شرایط بی هوازی تخمیر می گردد و اهمیت افزودن اسید فرمیک، اسید لاکتیک تولید می شود که موجب تازگی سیلاژ می شود. به برهان گرایش به لینک هیدروژنی، جوهر مورچه در فاز گاز از قانون گاز ایده آل پیروی نمی کند.نوع جامد، که می تواند به دو رخ وجود داشته باشد، شامل یک نتورک بی نقطه نهایی از مولکول اسید فرمیک مهم لینک و پیوند هیدروژنی است. با کار اسید سولفوریک بر فرمت سدیم همین ماده به وجود آمده که مونوکسیدکربن و هیدروکسید سدیم ساخت می شود. این ماده یک ماده ی طبیعی موجود در اتمسفر است زیرا این ماده از گاز های متصاعد شده از جنگل ها فرمیک اسید قیمت نشر می یابد. در صنعت، جوهر مورچه از متانول تولید می شود. از فرمیک اسید در صنایع طیور، گاهی زمان ها به عنوان افزودنی به مواد غذایی برای کشتن باکتری E.coli بیشتر می شود. اسید فسفریک بعضی از فرآیندهای پوسیدگی را متوقف می کند و سبب ساز می شود که مواد خوراکی ارزش غذایی خویش را به جهت مدت طولانی تری محافظت کنند و به این علت به طور گسترده ای به جهت حفظ غذای گاو تا زمستان به کارگیری می شود. به طور قابل توجهی در ایجاد چرم، از پاراگراف برنزه نمودن (23٪ مصرف جهانی در سال 2009) و در رنگرزی و اتمام نساجی (9٪ از مصرف جهانی در سال 2009) به ادله ماهیت اسیدی آن به کار گیری می شود. در صورت وارد نمودن شوک به ترکیب این ماده با نیترو متان منجر انفجار می شود . البته به یاد داشته باشید که این ماده شیمیایی در غلظتهای زیر خطرناک وجود ندارد البته در نقطه مقابل، غلظتهای بالای اسید فرمیک خطرناک است. همکاران ما شما را راهنمایی می نمایند تا خریدی مطمئن داشته باشید . به یاد داشته باشید که اسید فرمیک ۸۵ % قابل اشتعال است. در یک عدد از این فرآیندها که بوسیله BASF به کار گیری می شود، اسید فرمیک اساسی شیوه استخراج مایع مایع دارای یک اساس آلی حذف می شود. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه اسید فرمیک در جدول لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر