آن گاه گرمای گوشه و کنار توسط کویل های یونیت داخلی گرفته شده و هوای سرد از روش فن های کارگزاری شده به اتاق ها ورود می کند. معمولاً نصب همین لوله ها بایستی از یونیت داخلی به یونیت خارجی باشد به طوری که اصلی دسته دستگاه متناسب بوه و از لحاظ طول و طول مجاز باشد. همانطور که می دانید این دستگاه هم مثل بقیه دستگاه هایی که کلیدی الکتریسیته فعالیت می کنند ممکن هست دچار مشکلاتی شود. از انتقادی که بر روی کل اسپلیتها وارد هست این است که ترموستات همین سیستم، دمای یک نقطه یگانه را حساب می کند و اساسی توجه به آن کار میکند، در حالی که ممکن میباشد دمای اتاق خیلی بالا خیس از سایر نقاط باشد. در دست گرفتن داکت اسپلیت اهل ایران بوسیله ترموستات های دیجیتال صورت می گیرد. در غیر همین رخ هوای مطلوبی ساخت نخواهد شد. همینطور از دیگر موضوعاتی که باعث میگردد صدای داکت اسپلیت ها افزایش یابد طراحی غیر بنیادی نتورک های ویا داکت ها می باشد. نتورک کشی بایستی به شکل بنیادین باشد و به طور کلی بهترین بعد ها به جهت دریچه در لحاظ گرفته شود. در همین بخش نیاز میباشد که ابعاد کانال، سطح مکش، کشش و همینطور دهش روزنه ها تحلیل شود. در این گام هواساز و کندانسور در مکان اهمیت خود کارگزاشتن و اجرا می شوند. 2- حال نوبت به کارگزاری یونیت داخلی داکت اسپلیت گری در مکان مناسب است اما این‌که چه مکانی به جهت نصب مناسب میباشد نیز وضعیت یگانه خویش را دارد. در صورتی که نیاز هست تعدادی کندانسور در کنار هم قرار بگیرد بایستی مکان مطلوب به توجه انتخاب شود و اصول و قوانین کارگزاشتن هم اعمال شود.نصب کندانسور نباید در مکانی باشد که در معرض نور آفتاب قرار دارد. دقت نمایید که کارگزاشتن داکت اسپلیت گری می بایست به شکلی شکل بگیرد که دستگاه در موقعیت درست خود اجرا شود بنابراین در صورتی که هر بخش حساس اختلال یا سهل انگاری روبرو شود بر بر روی کارایی تمام دستگاه اثر گذاری می گذارد.نکته اهمیت دیگر در خصوص تعمیر و خدمت داکت اسپلیت گری هست که خوبتر می باشد هر شش ماه یکبار به واسطه تعمیرکار خدمت مارک گری شکل بگیرد. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در ارتباط دارای کجا و روش استفاده از داکت اسپلیت سامسونگ 60000 دارید، می توانید دارای ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر