دارای اتمام مرحله گوشه زنی، نوبت به اتصال هرمورد از اضلاع فریم دریچه فن کویل آلومینیومی معمولی لولایی می رسد.این اتصال با یک کرنر فلزی که از ورق گالوانیره می باشد صورت می گیرد.برای اتصال گوشه های دریچه حرفه کویل آلومینیومی لولایی از جوش یا گزینه دیگری به غیر از کرنر نمی قدرت به کار گیری نمود.پس از اتصال اضلاع قاب روزنه رشته کویل و صورت گیریِ قاب دریچه حرفه کویل نسبت به ایجاد جای پیچ روی نما یا دیواره داخلی کادر روزنه حرفه کویل مبادرت می کنیم.این جای پیچ ها بی تردید باید قبل از عملیات رنگ کاری رخ پذیرد تا پس از رنگ، اسیب یا این که صدمه ای به ساختار فریم روزنه فن کویل وارد نگردد. در آغاز لبه های داخلی و خارجی فریم روزنه پایین حرفه کویل خمکاری شده و گوشه های قاب دارای زاویه ۴۵ جايگاه گوشه زنی می شود. باتوجه به شیار دار بودن درب روزنه تحت رشته کویل ، می بایست در روزگار ساخت ، به تناسب ابعاد روزنه زیر رشته کویل از شیار های ۹ و ۱۸ سانتی استفاده گردد . وقتی از دریچه ذیل رشته کویل خطی کله قندی استفاده می‌کنیم که دریچه دمش هوای رشته کویل از نوع روزنه خطی کله قندی باشد در همین وضعیت به جهت تولید تناسب و هارمونی بخش اعظم از روزنه زیر فن کویل کله قندی استعمال می‌گردد .برای دوری از ورود و خروج حشرات و انتقال گرد و خاک میتوان از توری در پشت درب دریچه ذیل رشته کویل کله قندی به کار گیری کرد . ابعاد کادر روزنه رشته کویل بستگی به حفره محل مورد لحاظ نصب دارد. ضروری به ذکر است که هرگونه بادخور جهت فرو رفتن روزنه ذیل فن کویل درون حفره به عهده سازنده می باشد . روزنه ذیل رشته کویل آلومینیومی مختلط می تواند از ادغام شیارهای پره Zو ورق پانچ آلومینیومی کلیدی چشمه های متعدد تشکیل شود . میتوان در پشت دریچه از توری و فیلتر برای هوای رجوع و برگشت دریچه رشته کویل شیراز دستگاه کارگزاشتن کرد. همین روزنه اهمیت دمپر د تنظیم میزان دبی هوا به محیط میباشد که پره های دمپر بصورت افقی در پشت دریچه و پره های عمودی روی کادر اصلیِ دریچه باعث می شود که هوای باطن نتورک به هر طرف که نیاز باشد هدایت گردد. عموما دریچه تحت حرفه کویل باسه متریال فلز چوب و پلاستیک ساخته می شود که استعمال از این کالا ها بستگی به وضعیت آب و هوایی و محیطی و جغرافیایی دارد. به جهت امکان تعدیل در مکش و دمشِ دستگاه حرفه کویل،می قدرت بر روی درب آن شیارهای موازی یا محیطی ساخت کرد.مقدار یا این که جانماییِ این شیارها بر روی درب دریچه رشته کویل بستگی به قدرت یا این که مقدار نیاز دستگاه به هوای برگشت از گوشه و کنار دارد.از جمله نکات اساسی در انتخاب گونه و نوع درب روزنه حرفه کویل مسافت بین دستگاه تا افقِ سقف کاذب می باشد.اگر این مسافت بخش اعظم از روستا سانتیمتر باشد به لحاظ گزینش مدل درب دریچه فن کویل مختار هستیم درب لولایی یا این که وزنه ای برگزینیم.اما در صورتی که همین مسافت کاهش از روستا سانتیمتر باشد فقط محدود به تعیین درب به رخ لولایی هستیم.

ایندکسر