بوش ها و یاتاقان ها: این نصیب نیز جهت حرکت سهل وآسان و پر سرعت پره های دمپر طراحی و ساخته شده هست که حساس توجه به مواردی چون دمای محیط، اشتعالزا بودن یا نبودن، قابلیت شستشو و مقدار کارکرد از گونه های متفاوتی برخوردار هستند. همان طور که شیر آب را می قدرت به ترازو دلخواه باز یا بسته نمود و از مقدار آب خروجی استعمال کرد؛ در خصوص دمپرها نیز این امر صادق بوده و اصلی باز و بسته یا این که تهیه نمودن به طور دلخواه مقدار جریان هوای محفظه تنظیم می شود. دمپرِ نتورک در دو شکلِ گِرد و چهارگوش بر پایه سایزِ کانالی که قرار است مقدار هوای عبوریِ آن تنظیم شود ساخته میشود. دمپر کانالی گونه خاصی از دمپر دستی هست که جهت در دست گرفتن و تنظیم جریان هوا در یک سیستم سرمایشی یا این که گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل این‌که اهمیت توجه به مدل و زاویه پره ها دمپر هوا را به خارج رانده یا به درون می کشد. دمپر جور موازی: همین دمپر صرفاً جهت باز و بسته کردن مسیر جریان هوا به دو رخ دستی و برق به عمل برده می شود. اساسا دمپر كانال دستی جهت در دست گرفتن ميزان دبی هوا در کانال ها و دريچه ها به کار می رود و عملكرد آن در كانال هاي هوا دقيقا مثل شير آب در خطوط لوله آب رسانی است . دمپر نتورک هوا هم می تواند برای تهیه و تنظیم میزانِ عبورِ هوا و نیز انسدادِ جریانِ هوا جهتِ خودداری از پیشرفتِ حریق گردد. اما در صورتی که به صورت جداگانه و به جهت هر اتاق یا راهرو یک دمپر اختصاص داده شده باشد؛ می توان به شکل دلخواه جریان هوای محل مورد استفاده را تنظیم نمود. ولی کلیدی توجه به نوسانات روز نمی توان مبلغ دقیقی برای لیست قیمت دمپر ها اعلام کرد. صورت ظاهری و مکانیزم کارایی خیلی پیچیده و گرانی داشته که توانسته ایم با تغییرات مناسب هم در کارایی آن هم در هزینه ها صرفه جویی نماییم . پرهها: در هنگام انتخاب دمپر مناسب بایستی به طراحی پره ها و زاویه های خمیدگی آن‌ها توجه کنیم. چرا که کادر دمپر می بایست به نوع ای طراحی و ساخته شود که پرهها بدون هیچگونه مشکلی و به راحتی حرکت کرده و به چرخش خود ادامه دهند. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار بیشتر در گزینه دمپر کانالی دستی لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر