تیغه های این دمپر هوا به صورت موازی ساخته شده اند که اساسی گرفتن مدل به صورت هم زمان و هماهنگ در حالت باز یا بسته و نیمه گشوده قرار میگیرند و مقدار هوای عبوری از مجرای هوا را تنظیم می کند. 1.در همین طراحی، موتور سنکرون کوچک با سوئیچ چرخشی ترکیب میگردد و امکان قطع موتور در دو نقطه توقف یعنی “دمپر باز” یا این که “دمپر بسته” را دارد. پس به این ترتیب می اقتدار عاقبت گرفت ضخامت ورق مصرفی رابطه ی مستقیم اصلی ابعاد دمپر هوا دارد. دمپر در حد فاصل یخچال فریزر و سردخانه قرار داراست و زمانی که دمای باطن محفظۀ یخچال فریزر به دلایل گوناگون بالا می رود، سردخانه آن را تشخیص داده و از نحوه پیروزی الکتریکی، فرمانی به دمپر منتقل می کند. برای ایرادیابی و تعمیر یخچال فریزر، داشتن داده ها از عملکرد دمپر حائز اهمیت است. همان طور که گفته شد، دمپر مسئول انتقال هوای سرد به یخچال فریزر است. می بایست خاطر نشان شد که تیغه های دمپر هوا می بایست مقاومت لازم در برابر تاب خوردگی را داشته باشند. دمپر هوا ی گرد دربین کانالی نیز به صورت گرد به گرد ایجاد می شود که در این صورت ساختار همین دمپر هوا کاملا گرد خواهد بود.اگر بخواهیم دمپر هوا ی چهارگوش را در فی مابین شبکه گرد جانمایی کنیم باید هر دو طرف دمپر هوا ی چهارگوش را کلیدی دو تبدیل گرد مجهز و بعد دمپر را به شبکه هوا ی گرد متصل کنیم. دمپر هوای گرد بین کانالی عمدتاً از ورق گالوانیزه مهم ضخامت یک میلیمتر و در قطرهای متعدد به دو رخ در دست گرفتن دستی و برقی ایجاد و عرضه می شود. باتوجه به ابعاد مختلف دپمر هوا، ضخامت ورق آیتم نیاز برای ساخت دمپر هوا نیز گوناگون است. بسته به جور فضا و گونه کاربرد گونه های متعدد این تجهیز مورد به کارگیری قرار میگیرد. دمپرهای اتوماتیک یا موتوری همچنین ممکن می باشد توسط یک solenoid (سولنوید: یک سیمپیچ به شکل استوانه می باشد که معمولا طول آن اکثر از قطرش هست و وقتی که جریان الکتریکی از آن میگذرد در آن عرصه مغناطیسی تولید میگردد و بنابر قانون لنز اصلی تغییر تحول میزان جریان در برابر تغییر تحول جریان مقاومت میکند.) در دست گرفتن شوند و زاویه جریان هوا توسط سیگنال هایی مانند سیگنال هایی که از ترموستات به اکچواتور (عملگر) دمپر به منظور تهیه جریان هوای مطبوع می رود، کالیبره شده و حالت محیطی آن فضا را در اختیار گرفتن کند. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط کلیدی دمپر اصطکاکی وب وبسایت خویش باشید.

ایندکسر