چرا بایستی از دوزینگ پمپ به کار گیری کنیم؟ میتوان از اشکال پمپهای صنعتی استعمال کرد که هر کدام در مقام خود، ویژه و خرید و فروش پمپ دوزینگ کاربردی هستند. به کار گیری از همین پمپ ها اکثر می باشد و در ادامه نیز عمده در خصوص همین گونه پمپ ها صحبت خوا هیم کرد. کاسه نمد می تواند شامل یک واحد آببندی از دسته بافته شده قابل بده بستان و قابل تهیه و تنظیم یا از مدل مکانیکی باشد. به طبع در سیستم های دوزینگ پمپ میزان دبی و فشار از جمله پارامتر های اساسی اهمییت بالا هستند.و به همین جهت بیشتر دوزینگ پمپ های ساخته شده اهمیت دبی قابل تهیه و تنظیم میباشند. اگر به دنبال یک پکیج کامل تزریق مواد شیمیایی به جهت کاربرد دوز مواد شیمیایی خویش هستید، به احتمال دوچندان دقت و خروجی اثبات و قابل تکرار اهمیت ترین ویژگی آیتم نظر شما در پمپ میزان گیری مواد شیمیایی میباشد که می خواهید تهیه و تنظیم پمپ دوزینگ اتاترون کنید. § به جهت تزریق Anti Knock و الکل به بنزین مورد به کارگیری قرار می گیرد. کاربرد دوزینگ پمپ ها در صنایع شیمیایی و پتروشیمی § به جهت تهیه PH یا پلیمریزاسیون، از تزریق انواع اسید ها، سولفوریک، نیتریک و آیتم استعمال قرار می گیرد. همچنین از دیگر مزایای آن‌ها آبندی کامل بوسیله دیافراگم و عدم نشتی سیال به قسمت موتور یا محرک پمپ می باشد که برای اطمینان بیشتر می قدرت از جور های دبل دیافراگم به کارگیری کرد. دبی و فشار در دوزینگ پمپ : به طور کلی دوزینگ پمپ های آیتم استفاده در صنعت کلیدی دبی پایینی هستند.هرچند در موارد یگانه سازندگان دوزینگ پمپ بنابر پیشنهاد دوزینگ پمپ هایی مهم گنجایش بالا ایجاد می کنند. پمپ هایی که در صنعت های آیتم به کارگیری قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنها داخل روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد. § به جهت تزریق رنگ (Dyes & Paints) به بنزین گزینه استعمال قرار می گیرد. ساختمان ايـن نوع پمپ هـا به صورتي است كه بر روي محور دوار ( در مركز پمپ ) پره هايـي قرار دیتا شـده كه بـا مقطع خویش مايعـات و مواد سيال را به اطراف پرتـاب مي نمايند.

ایندکسر