سرطانها ممکن است هورمون هایی را ساخت کنند که موجب بروز ژنیکوماستی شوند. به ندرت، سرطان های غیر از تومورهای بیضه ممکن است هورمون هایی ساخت کنند که می تواند موجب پیدایش ژنیکوماستی شود. با همین حال، در صورتی که بیماری خاصی سبب ساز پیدایش ژنیکوماستی شده باشد، برای درمان آن دارو تجویز می کنند. عمده محققان، ژنیکوماستی را ناشی از تحریک بافت پستانبه وسیله استروژن ها یا مواد شبیه استروژن ارتقا یافته موجود در گردش خونمی دانند و در مطالعات اخیر، درمان های طبی بر این مبنا شالوده ریزی شدهاند. ژنیکوماستی ناشی از تغییرات گذرا در سطوح هورمون مهم رویش غالبا در طول شش ماه تا دو سال به طور اتومات از در میان می رود ، گهگاه اوقات، ژنیکوماستی که در بلوغ رویش می نماید بیش از دو سال ادامه داراست و به عنوان ژنیکوماستی تحرک مداوم نامیده می شود. ژنیکوماستی ناشی از عدم تعادل در سطوح هورمون میباشد که در آن سطح ها استروژن (هورمون های زنانه) نسبت به سطح آندروژن ها (هورمون های مردانه) ارتقاء می یابد.ژنیکوماستی که در نوزادان و در ارتفاع بلوغ رویش می نماید ،با زمانه خویش حل می شود به عنوان ژنیکوماستی فیزیولوژیک شناخته شده است. همین تفاوت ها ممکن است از تغییرات در آنچه که طبیعی هست در حیث گرفته می شود و سنین متعدد پسران در مطالعات بررسی شده است. در دوران بلوغ، سطوح همین هورمون ها ممکن میباشد در سطح ها متفاوت نوسان داشته و ارتقاء یابند و سبب ساز به حالت موقت می شود که در آن غلظت استروژن نسبتا بالا است. بسیاری از جوانان در سنین بلوغ دچار همین عارضه می شوند که دلیل آن می تواند تغییرات هورمونی مدت زمان بلوغ باشد. سینه تبارک در مردان یا همان ژنیکوماستی واقعی، بزرگ شدن غده پستان مردانه است به دلیل عدم تعادل هورمونی، اما ظاهر بزرگ ممکن می باشد سینه ها را به pseudogynecomastia، یک نماد از چربی بیش از حد که در قفسه سینه قرار می گیرد غلط گرفته شود ،این ممکن است در سن بلوغ پسران متداول باشد و معالجه ژنیکوماستی ممکن میباشد شامل دارو یا این که جراحی باشد. ژنیکوماستی حقیقتا ناشی از رشد بافت غده یا پستان هست که در مردان دوچندان کم است. اصطلاح ژنیکوماستی به جهت توصیف بیماریای به کار می‌رود که سبب می‌شود غدد و یا بافت چربی سینه مردان تبارک شود. برای افرادی که هر مدل نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از ژنیکوماستی یعنی ، شما شاید می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر