لذا از استحکام کششی بالا و پایداری به سایش و همینطور شکاف های ناشی از scc مهربانی بر خوردار می باشد. از پایداری به سایش بالایی برخوردار می باشد. فلز جوش در هر دو رخ فارغ از عملیات حرارتی یا این که زیر عملیات حرارتی بعدی قابل می باشد. نكته با در مورد طریق جوشکاری استیل کلیدی الکترود، تمیز بودن قطعات فولاد ضد زنگ و مقدار فولاد كربن است؛ زیرا فولاد كربن می تواند سبب ساز به زنگزدگی شود. و جهت جوشکاری به پیش گرمایی و پس گرمایی نیاز می باشد. از فولاد به جهت جوشکاری در اشکال متعدد به کار گیری میشود. البته به طور كلی جوشکاری استیل اساسی الكترود حیاتی اعتنا به کاربرد آن در صنعت های گوناگون از جمله جوشکاری تحت پودری استیل، جوشکاری ظروف استیل و موردها دیگر به اثاثیه و تجهیزات دیگری نیز نیاز دارد. علاوه بر مطالبی که در نصیب های قبل ذکر گردید، به علت گستردگی کاربرد ورق استیل آستنیتی در انواع محیط های خورنده، دماهای بالا و تحت و غیره رعایت نکته ها مختص در جوشکاری آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. وضعیت انتقالی کوتاه برای استفاده در ولتاژ زیر و فیلرهایی مهم قطر قلیل بوده و در سرانجام به جهت قطعات رشته رشته مطلوب می باشد. ساختار کریستالی جوش حاصل، معمولا شامل فاز فریت موجود در یک حوزه مارتنزیتی می باشد. این موضوع به علت ساخت ساختار میکروسکوپی مارتنزیتی و بیرون شدن از شرایط تمپر شده است. زیرا همین استیل ها مستعد به رویش دانه ها در منطقه HAZ می باشند که در اکثر موارد گرمای نخستین و در بین پاسی بسیار ممکن میباشد سبب آن گردیده و چقرمگی را کاهش دهد. عیوب دارای نظیر رخنه ها، عدم ذوب، عدم رخنه به هر شکل و ترازو غیر قابل قبول بوده و جوش در آن نصیب ها می بایست مجدداً تعمیر گردد. ترکیبات شیمیایی فلز جوش حاصل از جوشکاری همین الکترود، به طور عادی کلمه است از ۵% کرم ،۰.۵% مولیبدن. همین الکترود ها جهت جوشکاری فلزات اساسی ترکیب شیمیایی مثل آیتم استعمال قرار می گیرند. 12-ترک ها: سوراخ ها در فلز مبنا یا فلز جوش در موقعی که شدت تنش های موضعی از حد تنش نهایی کششی عمده شود به وجود می آید. درصورتیکه شما هر دسته سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و طرز استفاده از الکترود استیل ذکر دارید، می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر