بدین منظور پیستون اهمیت حرکات خویش در آغاز منجر ورود هوا و یا این که ترکیب هوا و سوخت به باطن سیلندر میشود (در زمان حرکت به سمت پایین) ، سپس باعث فشرده شدن ترکیب ذکر شده می شود و در ضمن به نحو راضی بودن گزیده از نشت کردن گازها پرهیز می‌کند (در هنگام حرکت رو به بالا) ، پس از فعالیت احتراق انرژی آزاد شده بوسیله پیستون جذب شده و حساس کمک شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. ولی زمانی لاستیک را رها میکنیم، فشار درون بادکنک بخش اعظم از فشار هوا میگردد و در عاقبت هوا به خارج رانده میشود. ظرفیت های فراتر این چیلرها برای صنایع پهناور تر نظیر نیروگاه ها قابل استفاده است.این چیلرها اصلی ابعاد بزرگتر میباشند ولی هزینه های تعمیرات و مراقبت کمتری را زور می کنند. راندمان دستگاه بهواسطه حذف عیب ضربه قوچی از کمپرسور اسکرو بالاتر از کمپرسور پیستونی است. ناشی از احتراق را تحمل می کند. در ارتفاع فرایند احتراق، نیروی گازهای پایین فشار، رینگ پیستون را به دیواره سیلندر فشار می دهد. این پیستون ها که به برهان جور طراحی موتورهای دو زمانه ذیل فشار مکانیکی فراوان و حرارت بالا قرار دارا هستند کمتر در خودروها کاربرد دارا‌هستند و عمده در موتورسیکلتها به کار میروند. در این سیستم طبقها در بالا و تحت مرکز چرخها می باشد و در بین آنها، یک فنر پیچشی قرار دارد. پیستون بوسیله یک لوله توخالی کوتاه به نام پین مچ یا این که سنجاق چسب به میله متصل می شود. این قطعه که انگشتی هم نامیده می گردد میلهای توخالی است که برای برقراری ارتباط پیستون اصلی شاتون به کار میرود. سیکل تبرید در این تجهیزات به بقیه چیلرهای تراکمی شباهت دارد. چیلر تراکمی رفت و برگشتی یکی از از گونه های چیلرهای موجود در بازار هست که در مقایسه اساسی سایر چیلرهای صنعتی، کارایی ساده تری دارد. چیلر تراکمی رفت و برگشتی یکی از از اشکال چیلرهای صنعتی می باشد که بر مبنا کارایی یک کمپرسور رفت و برگشتی یا ضربه ای عمل می کند. امروزه در خودرو های سواری و حتی موتور های دیزلی، از پیستون های آلومینیمی، به دلیل سبکی و انتقال حرارت خوبتر استفاده می گردد، که به دو طریق ریخته گری یا آهنگری ساخته می شوند. انواع چیلر آب خنک و هوا خنک کلیدی همین کمپرسورها در بازار موجود هستند. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت پیستون بنز روستا تن.

ایندکسر