پایگاه خبری اختبار- اهمیت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اوراق و املاک کشور مبنی بر «عدم از بین بردن ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون» ابطال شد. در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم اعسار را برای از بین بردن ممنوع الخروجی کافی دانست و کلیدی همین ادله که طبق ماده ۲۳ ضابطه طرز اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم در مقابل را صادر نماید این قرار تا روزگار اجرای رای یا این که ثبوت اعسار محکوم در مقابل یا جلب راضی بودن محکوم له یا سپردن تامین مطلوب یا این که تحقق کفالت طبق قانون دولتی به قوت خود املاک اندیشه ژاپنی باقی است. به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان ثبت اوراق و املاک سرزمین و التماس ابطال بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ مبنی بر عدم برطرف کردن ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار دار وامدار و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد مشاجره و باز‌نگری شد. ۹۶۲۹ فقره بودجه ثابت و ۴۱۰۷ فقره داراییهای تملیکی تصویب شده است. به معنای دیگر بالای هر شعبه دستکم یک واحد مسکونی خالی از سکنه است. همچنین حق کمیسیون رهن/ودیعه اجاره از هر طرف نیم % مبلغ رهن، حق کمیسیون اجاره یک چهارم مبلغ اجاره هر ماه از هر طرف، حق کمیسیون بابت تمدید اجارهنامه از هر طرف یک دهم حق کمیسیون و حقالزحمه مشارکت از هر طرف دو دهم % بها قرارداد مجموعاً چهار دهم % انتخاب شد. همینطور ۴ % از میزان دارایی ۱۸ بانک بورسی به قیمت ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک نرخ مشاوران املاک درباره تخلف بنگاههای املاک به خبرنگار تسنیم میگوید: در معاملات خرید کردن و فروش حقالزحمه مشاوران املاک 25 صدم درصد بها معامله میباشد به این معنی که هر دو طرف نیم % . فروش املاک در دنیای مجازی (متاورس) سال میلادی گذشته به بیش از 500 میلیون دلار رسید و امسال ممکن می باشد دو برابر شود. دلازم به ذکر می باشد که در مرداد ماه سال جاری حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای جمهوری اسلامی ایران در نامهای به مدیران ادله ۲۷ بانک دولتی و خصوصی مطرح کرد؛ اصلی موافقت خزانه مرکزی، سفارش پژوهشکده پولی و بانکی همین قابلیت و امکان ایجاد شده است که سازوکار بورس جنس در فروش املاک و مستغلات اضافی بانکها ایجاد شده است. البته همین فرایند هنوز اجرایی نشده است. همینطور بر مبنای ماده ۱۷ این قانون دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صادر شدن حکم اعسار شخصی را که اهمیت هدف گریزو فرار از پرداخت آیین مرتکب تقصیر شده میباشد تا موجب اعسار وی گردد مهم اعتنا به مقدار بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از سرزمین محکوم می کند.

ایندکسر