در ارمنستان شرکت میتواند فقط یک مدیر داشته باشد، بنابراین شرکتی با چندین مدیر امکانپذیر نیست که در کشورهای دیگر متداول است. هیچگونه ملزوماتی برای تابعیت یا اقامت برای مدیر هدف وجود ندارد، بنابراین هر خارجی میتواند بهعنوان مدیر شرکت در ارمنستان عضو شود. نکته:در صورت وجود دو مهندس با سابقه بیمه در اعضای هیئت مدیره شرکت می تواند در دو شاخه متفاوت تقاضای اخذ رتبه را داشته باشد. اما نکته ای که در این بین برای تجار بسیار مهم است آشنایی با نحوه ی تجارت با دبی و امارات است. نکتهای که بسیار اهمیت دارد این است که بعضی از افراد که اقدام به ثبت شرکت در ارمنستان میکنند و این مقدار هزینه را نسبت به جاهای دیگر کم میدانند فکر میکنند کیفیت کار پایین است. منشور یک شرکت با مسئولیت محدود باید علاوه بر اطلاعات مندرج در بند ۲ ماده ۵۵ قانون مدنی RA، ضوابطی در مورد میزان سرمایه منشور شرکت نیز داشته باشد. با ورود به بخش ثبت نام باید اقدام به ثبت نام با وارد کردن مشخصات اولیه نمایید. ماده 10- ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها موظف هستند حداقل 70% از حجم آگهی های دولتی را به اولویت های اول تا سوم و 30% باقیمانده را به اولویت چهارم اختصاص دهند.

از جمله اطلاعاتی است که در هر اساسنامه وجود دارد. برای اخذ پاسپورت قطر باید اول اقامت دائم این کشور را بگیرید. کشور گرجستان در شاخص سهولت انجام کسب و کار طبق گزارش Doing business بانک جهانی در رتبهی بسیار خوبی قرار گرفته است. و اگر هزینهای پرداخت شود بسیار ناچیز و برای دستمزد کارکنان است. ● پس از اخذ مدارک ذکر شده در بالا، اگر ممیز ثبت شرکتها تشخیص دهد که نقصی در مدارک وجود ندارد، متقاضی باید هزینه های لازم مانند سرمایه موسسه و مبلغ حق الثبت متقاضی را پرداخت کند. از جمله اطلاعاتی است که در هر اساسنامه وجود دارد. LLC در ارمنستان کارکردها، مسئولیتها و قابلیتهای مشابهی با LTD دارد. قبل از نهایی کردن نام شرکت، چک ها باید با جستجوی ثبت در ایالت اشخاص حقوقی (با استفاده از سرویس WebCHeck) برای یک نام موجود در فهرست نام شرکتها انجام شوند. در گرجستان، صاحبان تجارت های کوچک جهت انجام انواع تجارت ها و استفاده از خدمات میبایست نسبت به اخذ گواهی درخواست دهند. این امر به این دلیل است که اگر نام شامل مارک تجاری ثبتشده شخص ثالث باشد، استفاده از آن نام بهصورت خودکار نقض میکند اگر استفاده در نظر گرفتهشده در همان کلاس باشد.

شرکت های تجاری نیز خود ۷ نوع می باشند. نکتهای دیگر که در فرآیند ثبت شرکت به صورت غیر حضوری اهمیت دارد این است که سرمایه خود را تعیین کنند. برای ثبت شرکت در ارمنستان به صورت غیر حضوری، اولین اقدام این است که دامنه فعالیت خود را تعیین کنند. یکی از ویژگیهای ثبت غیر حضوری این است که فرد میتواند اعضای هیئت مدیره را در لیست ثبت نام مشاهده کند و خود با توجه به شرایط کار و شرکت و سابقه افراد اعضای هیئت مدیره را انتخاب کند. ضمناً موقع ثبت غیر حضوری اینکه فرد چه مسئولیتی بر عهده دارد برای پیشبرد مراحل کار لازم و ضروری است. و بسیاری بعد از تمام شدن مراحل کارهایشان متوجه اشتباه خود میشوند. در صورت عدم ثبت شرکت ، هر ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه خواهان ابطال معاملاتی که بعد از یک ماه واقع شده شود ، بدون این که شرکت از این ابطال چیزی نصیب خود کند. برای هر یک از تعریفهای ما در خصوص فعالیت خود در شرکت، متخصصان کارهایی انجام میدهند یکی از این کارها دادن مجوز برای ثبت شرکت و نوع فعالیت است. بعد از آن باید با توجه به نوع فعالیت خود نوع شرکت را نیز انتخاب کرد.

تصمیم اولیه برای تصمیمگیری این است که چه کسی مدیر اصلی شرکت خواهد بود. میزان سهام مالکیت هر یک از سهامداران؛ در مورد ترکیب و روش تهیه سهم از طریق آنها؛ در مورد مسئولیت شرکتکنندگان در مورد نقض وظیفه مشارکت؛ در مورد ترکیب و صلاحیت دستگاههای مدیریت شرکت و نحوه تصمیمگیری آنها، ازجمله در مورد تصمیماتی در مورد سؤالاتی که بهاتفاق آرا یا با اکثریت واجد شرایط آرا اتخاذ میشوند؛ و همچنین سایر اطلاعات ارائهشده توسط اساسنامه در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود. به موجب ماده 19 لایحه، در صورت عدم ثبت شرکت ظرف شش ماه، ” هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین ثبت شرکت ها تهران خواهد بود “. هزینه مهر شرکت بر عهده افراد است. LLC یک عبارت مختصر از شرکت با مسئولیت محدود است. در حدود چند سالی است که کشور ترکیه با رشد اقتصادی قابل توجهی رو به رو شده است که خب این امر دلایل متعدد و تا حدودی، واضحی دارد. وقتی قصد داریم در خارج از کشور شرکتی را به ثبت برسانیم هم جنبههای منفی وجود خواهند داشت و هم جنبههای مثبت. البته مراحلی که در این قسمت توضیح داده میشود، صرفا برای شخصی است که قصد دارد به صورت حضوری در شرکت انگلیسی خود حضور یابد و دفتر شرکت خود را مدیریت کند.

ایندکسر