عمل denaturing پروتئین قادر آن دارای حل کردن پاکت ویروسی حساس ساخت ایراد در فعالیت ویروسی ، مانع از عمل عفونی می شود. عمده آنان را در محصولات تمیز کردن و حفظ های شخصی خویش پیدا خواهید کرد. از آن جا که بدن انسان فاقد آنزیم هایی میباشد که توانایی تجزیه SLS را داشته باشد، همین ماده به مرور روزگار در تن انباشته می شود. آلودگی هایی که آب دوست میباشند مهم شستشو دارای آب به راحتی پاک می شوند؛ ولی آلودگی های هیدروفوبیک، به عنوان مثال روغن ها، چربی ها و گریس ها به سختی از بستر خود پاک می شوند. پوست اصلی چیست و چه خصوصیت هایی دارد؟ همینطور همین ویژگی را دارااست که به عنوان وسیله حمل و نقل در داروهای گوناگون کار می نماید ، به عنوان نمونه در آن نوع از داروهایی که می خواهد از طریق مخاط دهان شکافت خواص سدیم لوریل سولفات کند. این ماده به تیتر یک امولسیون کننده ، متفرق کننده ، مرطوب کننده و از پاراگراف اقدامات دیگر کار می کند. به عنوان مثال ، همین ماده در برابر ویروس HIV یا ویروس نقص ایمنی انسانی ، در برابر هرپس سیمپلکس گونه 2 و درمقابل ویروس پاپیلومای انسانی کار می کند. SLS و SLES هم به برهان همین خواص ها به لوسیون های مرطوب کننده و ضد آفتاب طولانی تر می شوند. به این دلیل است که از آن در جداسازی الکتروفورتیک پروتئین ها و لیپیدها استفاده می شود ، زیرا پروتئین ها توشه منفی دارا هستند و به طور مختلفی در برابر یک عرصه الکتریکی حرکت می کنند. در صنعت متالورژی: در جابجایی الکتریکی فلزات ، به ویژه روی و نیکل. همانطور که گفته شد این ماده از نفت، روغن نخل و یا این که روغن نارگیل بدست می آید به اینصورت که اصلی هیدرولیز روغن موجود در هسته ی میوه ها و یا این که نارگیل اسید چرب به دست می آید، بعد از آن این اسید چرب به الکل کمتر دیتا می شود و دارای این کار لوریل الکل بدست می آید و در ادامه ، لوریل الکل حیاتی سولفوریک اسید واکنش داده و هیدروژن لوریل سولفات ساخت می شود. گزینههای زیاد بیخطر دیگری وجود داراست (به دنبال الکل چرب اتوکسیلات، آلکیل فنل اتوکسیلات یا اسید چرب آلکوکسیلات در برچسب باشید). همچنین در شامپو های کک و ساس به جهت سگ و گربه نیز کاربرد دارد. این ماده شیمیایی به صورت مایع هم عرضه می شود. هرچه حجم رسوب بیشتر باشد ، قدرت پروتئین های گلوتن موجود در نمونه هم بخش اعظم می شود.

ایندکسر