نشانه ها کمبود سولفات پتاسیم در گیاهان چیست؟ همچنین سولفات پتاسیم و منیزیم به تیتر منبعی از گوگرد و منیزیم شناخته میشود. پتاسیم سبب ساز بالا بردن سرعت فتوسنتز، انتقال اکثر مواد غذایی در ساقه ها ی گیاه، بالا بردن مقاومت میوه و گیاهان می‌شود این طور آنیونهای سولفات شامل مقدار متعددی گوگرد می باشد که برای تغذیه بیشتر گیاه و بالا بردن شتاب پرورش و نمو و فتوسنتز نقش مهمی دارد. گوگرد در تولید پروتئین و کار آنزیم مضاعف نقش مهمی دارد. پس در صورتی که میزان پتاسیم سولفات زیاد اکثر از میزان نمک موجود در خاک باشد تحمل گیاه فراوان ارتقا یافته و در سرانجام رویش و باروری آن نیز به راحتی قابلیت پذیر خواهد بود. به‌این صورت که زمان آبدهی خاک، نمک موجود در آن به کاتیون های سدیم و آنیون های کلر تبدیل می شود و در صورت وجود پتاسیم سولفات در آن خاک، کاتیون های پتاسیم به خنثی کردن آنیونهای کلر سرگرم خواهند شد و در عاقبت منجر ارتقا تحمل گیاه در برابر شوری خواهد شد. همینطور به جهت انتقال قند ساخت شده از روش آوند ها به قسمتهای متفاوت یک گیاه از پاراگراف ساقه ها و برگ ها نیاز به همان انرژی ATP می باشد، پس در صورتی که کاتیون پتاسیم گیاه کم باشد، مقدار انتقال قند هم کاهش خواهد یافت و در نتیجه میوه های درختان نیز بی طعم و نصفه سولفات پتاسیم ویکی پدیا رسیده خواهم ماند. پس چنانچه گیاهان مهم فقدان پتاسیم مواجه شوند این آنزیم نیز به درستی عمل خواهد کرد و در نتیجه نیترات ها و آمینو اسید های نپخته در قسمت انتهای گیاه باقی خواهد ماند و در شکل تغذیه حیوانات و انسان از همین گیاهان و سبزیجات سموم متعددی وارد بدن آن ها خواهد شد که بسیار خطرناک نیز می باشد. جالب می باشد بدانید که در ساختار هیچ یک از گیاهان برگ ها و درختان و میوه ها عنصر پتاسیم به صورت قابل توجهی وجود ندارد، ولی این عنصر نقش بسیار کلیدی در پرورش گیاهان و طبیعت دارد. براین اساس برای جلوگیری از چنین مشکلاتی استعمال کلیه ساله از سولوپتاس مضاعف دارای می باشد. خاک بعضا از بخشها به برهان سبک بودن وزن خود، امکان آبشویی بالایی دارند یعنی اساسی کمترین میزان آبدهی عنصرها و مواد معدنی موجود در خاک یار اهمیت آب شسته می شوند، اما این کود سبب ساز سنگین شدن خاک شده و مانع هست شسته شدن موادتشکیل دهنده موجود در خاک توسط آب خواهد شد. جذب عنصر پتاسیم در داخل سیتوپلاسم یا سلولهای ریشه از راه جذب فعال صورت می گیرد که به یاری انرژی رخ میگیرد. سولفات پتاسیم سولفات منیزیم ، و سولفات سدیم در گروهی از داروها به نام. این نام از خاکستر گلدان گرفته شده می باشد pot-ash که به خاکستر گیاه یا خاکستر چوب آغشته به آب در گلدان اطلاق می شود ، که وسیله حساس تولید محصول قبل از زمان صنعتی بود. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات دوچندان عمده در آیتم سولفات پتاسیم ایرانی لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر