س forال 2021: داده های من کجاست؟
یکی از چالش برانگیزترین چالش ها برای CIO ها و سایر متخصصان فناوری اطلاعات که به سال 2021 نقل مکان می کنند ، توانایی یافتن ، مدیریت و محافظت از داده های شرکت با اطمینان است.


منبع: tasiveh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>