همانطور که ذکر شد ژنیکوماستی علل قابل شناسایی زیادی دارد ولی مورد ها ناشناخته هنوز شایع ترین مورد ها می باشند (حدود ۲۵ درصد). پس از وارد کردن کانولا ، کانولا به عقب و جلو حرکت دیتا می شود که این کار در اختیار گرفتن شده سبب سست شدن چربی های مازاد حیطه سینه شده و به وسیله پروسه ساکشن همه چربی ها از سینه تخلیه می شوند . ممکن است بیمار در در آغاز به جهت معلوم شدن وضعیت به پزشک غدد (پزشکی که در معالجه مشکلات هورمونی تخصص دارد) مراجعه نماید آنگاه اگر تشخیص دیتا شود که فرد به عمل نیاز دارد می تواند به جراح ژنیکوماستی مراجعه کند. افرادی که کلیدی استفاده از لیپوماتیک، فعالیت را انجام داده باشند، نیاز به بخیه نخواهند داشت. از شما مراد می شود تا فرم های رضایت را امضا نمایید تا از درک تام شیوه و هرگونه خطرات و عوارض احتمالی دیتاها کافی داشته باشید. در بعضا از مطالعات میزان شیوع در فی مابین نوجوانان تا ۶۵ درصد گزارش شده است. در نوجوانانی که هیچ علت ظاهری برای ژنیکوماستی ندارند، دکتر معالج احتمال دارد ارزیابیهای دورهای را هر سه تا شش ماه یکبار سفارش نماید تا معلوم شود آیا شرایط خودبهخود بهبود مییابد یا خیر. ژنیکوماستی در مقطع بلوغ، پسران را بازیچه همسالانی قرار می دهد که مشکلش را مضحک میکنند. به عبارتی طور که قبلا نیز اشاره شد، در عمده موارد، ژنیکوماستی خود به خود و فارغ از نیاز به اقدامات درمانی بهبود می یابد. در هر سنی که باشید، شاید احساس کنید بدنتان عجیبالخلقه شده و احساس خودنارضایتی پیدا کنید. دکتر سوالهایی در آیتم سابقه سالم و مصرف دارو در خانوادهتان و همینطور ناراحتیهای بالینی موروثی خواهد پرسید. در صورت آنکه علت بیماری داروی باشد اهمیت اعتنا به لحاظ دکتر داروی گزینه لحاظ قطع می گردد. زمانی که تعادل هورمونی در مردان بهم می ریزد خود را دارای ارتقاء سایز سینه نشان می دهد. ژنیکوماستی به ارتقاء سرعت رویش بافت غده پستان در آقایان گفته می شود که ناشی از عدم تعادل هورمونهای استروژن و تستوسترون است. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد عوارض کار ژنیکوماستی در مردان بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر