افزون بر این‌که در این ۲۰ دقیقه بدن ۷۰۰ کالری انرژی به کار گیری می‌نماید سپس از آن بمدت ۴۸ الی ۷۲ ساعت بدن نیاز به ریکاوری و بازیافتن انرژی و نیرو جسمی خواهد داشت که طی همین پروسه هم حدود ۱۸۰۰ کالری انرژی به کار گیری خواهد شد. صرفه جویی دوچندان در وقت: یک تمرین تمام ایکس بادی ای ام اس صرفا 20 دقیقه وقت می گیرد دو جلسه در هفته جایگزین اکثر از 10 ساعت صرف زمانه در باشگاه به طور دیگر می باشد. EMS همین انقباضات را نسبت به انقباضاتی که تن ما به طور غیراجباری می تواند انجام دهد، افزایش داده و تمریناتش را به نوع ای تقویت می کند که بدن شما بدون آن و به تنهایی حاذق به انجام آن نیست. همین تحریک کننده های عضلانی نه فقط برای رخ دهی، اثبات کردن و تقویت ماهیچه ها شکمی بلکه برای کمتر وزن، کاهش حجم و ساختن شکمی تخت و سفت هم به کار گیری می شوند. چنانچه مدت دوران طولانی تمرین نکنید، عضله ها به شرایط اول آیا ایکس بادی خسارت دارد کمتر می یابد. در صورتی که مدت زمان طولانی تمرین نکنید، عضلات به حالت نخستین باز میگردند. بله شما می بایست در طولانی مدت و به طور مرتب تمرین کنید. طور انحصاری به وسیله باشگاه خصوصی LIBRARY درخیابان Martins Lane در لندن انجام شد… EMS وضعیت را مهیا می نماید برای افرادی که به دلیل نداشتن وقت کافی از انجام ورزش منصرف می شوند زیرا حتی با ۲۰ دقیقه عمل ورزشی در ایکس بادی همان نتایجی حاصل می شود که فرد کلیدی انجام تمارین ورزشی در بقیه طرز های سنتی به دست می آورد. 7. علاوه بر این موراد ایکس بادی منجر یاری به برطرف کردن مشکلات پوستی و سلولیت می شود به این معنی که از اثرات موثر دیگر همین ورزش بر بر روی بنا و جوانسازی سلولهای پوستی است به نوع ای که پالسهای الکترونیکی ارسالی بر بر روی سلولهای پوستی سبب ساز تحریک و افزایش گردش خون لنفاوی-عروق لنفاوی پایین پوست و اکسیزن رسانی شده یاری به نوسازی پوست میکند؛ و همچنین انقباض عضلانی پوست شده که در نتیحه آن سلولهای پوستی اهمیت سرعت بیشتری ترمیم میگردند و فرآیند پیری به تأخیر می افتد. همین واحدها طراحی شده اند که عضله ها را مهم به کار گیری از تحریک خود عضلات، تسکین دهند. ایکس بادی کلیدی بالا بردن سرعت سوخت و ساز و مشغول کردن تمام ماهیچه‌ها بدن تان می تواند در روزگار کمتری شما را به نتیجه دلخواه برساند کافیست خود را مجاب کنید تا چندین جلسه ایکس بادی را آزمون نمایید و تاثیر فوق العاده آن را ایکس بادی هفت تیر ببینید. در همین تمرین، دستگاه پالس های الکتریکی ای را ایجاد کرده که به واسطه آن انقباضات عضله را تحریک می کند. از مزایا همین لباس، قرار گرفتن آن برای مجموعه های عضلانی حیاتی است به طوری که نیکی تنها احتمال زخم دیدگی به صفر می برسد بلکه عضلات هم به خوبی ذیل تمرین قرار می گیرند و می توانید شاهد پرورش و تقویت آن ها باشید.

ایندکسر