پتاسیم نیترات عمل عصبی دندان را آهسته مینماید به طوری که هنگام تناول کردن غذاهای گرم، سرد، شیرین یا چسبناک احساس ناراحتی کمتری میکنید. از این رو نیاز به موادی که بتوانند خاک را به جهت بعضی مواد غذایی غنی کنند بیش از پیش احساس میشود. ایجاد کنندگان به طور معمول کلیدی واکنش کلرید پتاسیم (KCl) اهمیت مبداء نیترات، کود پتاسیم نیترات (که بعضاً به آن نیترات پتاس یا این که NOP هم گفته میشود) را تولید میکنند. واکنش فوق یک واکنش جابجایی دوگانه است. نیترات پتاسیم به طور کلی یک نمک است. نیترات پتاسیم طبق معمول به تیتر یک ماده کریستالی محلول در آب فروخته میشود. همین ماده اشتعال زاست و سمی نمی باشد و در اب حل می‌گردد که اهمیت بالا رفتن دما، حلالی ات ان ارتقا می یابد. همین جنس در درجه اول برای حل و به کار گیری حساس آب و یا به رخ دور از هم به جهت کاربرد خاک در نظر گرفته میشود. به فعالیت گرفته میشود. همین کود به طور گسترده در صنعت های کشاورزی آیتم استفاده قرار میگیرد. همین ماده اگر در روزگار طولانی در مجاورت گرمای خورشید یا هر گونه برهان گرمازا یا این که حرارت باشد احتمال منفجر شدن ان وجود دارد. حتی در صورتی که در خاک یا آب وجود داشته باشد. همین نمک صنعتی بطور کلی در صنایع گوناگونی آیتم به کار گیری قرار میگیرد. بعضا از مزارع محصولات زراعی و باغی حیاتی بها بالا، ترجیح ارائه می کنند از یک مبداء تغذیهای مبتنی بر نیترات، برای تقویت کارایی و میزان مرغوب بودن استعمال کنند. بالا بودن رطوبت در پتاسیم نیترات به جهت مصارف معادن میتواند موجب مشکل در کارایی ایجاد کند. ارتقاء میزان نیاز به تولیدات کشاورزی موجب شده تا خاک شروع به شعف شدن کند. به این شکل، اسیدهای دیگر اشکال دیگری از نمک ها را ساخت می کنند. همیشه، خنثی نمودن اسید نیتریک، نمک های “نیترات” تولید می کند. همینطور این ماده را می توان اهمیت خنثی کردن اسید نیتریک اصلی هیدروکسید پتاسیم هم تولید کرد. نیترات پتاسیم هم می تواند اصلی خنثی کردن اسید نیتریک اصلی هیدروکسید پتاسیم ساخت شود. هنگامی که هیدروکسید پتاسیم به وسیله اسید نیتریک خنثی می شود؛ پتاسیم نیترات پتاسیم نیترات اردبیل تشکیل می شود. پس می بایست دما در اختیار گرفتن شود و به تدریج اسید و باز به نیز بیشتر شود. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت نیترات پتاسیم یوروسالیدز وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر