همچنین میزان میلگرد مورد نیاز برای انواع سقف ها، مختلف است. نیاز به ذکر میباشد که این جور میلگرد در کنار میلگردهای معمولی در دو سطر به شکل افقی قرار گرفته می شوند. میلگردها در دو گونه بی آلایش و آجدار و به صورت شاخه ای و کلافی تولید می شوند. بهتر میباشد از اشکال آجدار میلگرد در بتن استعمال شود تا آج موجود بر روی میلگرد حداکثر زد خورد را بتن اطراف خویش تولید کند. همواره هیجانات بازار و بها میلگرد آجدار بیش از دیگر بخش های بازار فولاد متاثر از نرخ ارز در بازار داخلی و خارجی بوده است. در ژاپن از روش تولیدی آلیاژی استعمال کرده و از شیوه حرارتی (ترمکس ) به جهت ساخت میلگرد استعمال نمی شود. کشورهای اروپائی که عمدتا کشورهای زمین لرزه خیزی نبوده و از لحاظ زمین‌لرزه خیزی در حوزه‌ ی امن جغرافیایی قرار دارند، از طریق حرارتی (ترمکس ) برای تولید میلگـرد استعمال میکنند.از همین رو ارزیابی شیمیایی متناسب مهم طریق ترمکس برای تولید میلگرد در نظر میگیرند. میلگـردها حساس استاندارد های متمایز در دنیا تولید می شود.در استانداردهای معتبربا اعتنا به وضعیت آب و هوایی هر حوزه‌ روند های ایجاد با توجه به پارامترهای گوناگون در دست گرفتن می شود. استانداردهای ایجاد فولاد میلگرد در کشورهای متفاوت متعدد می باشد .در هر استاندارد طبقه بندی مشخصی به جهت خواص مکانیکی فولاد ها داراست . میلگرد کاربرد قابل توجهی در صنعت ساختمان سازی داراست و تأثیر قابل توجهی بر روی مقاومت بنا های بتنی ساختمان خواهد داشت. میلگرد خرک نیز از دیگر گونه های میلگرد موجود در بازار است که جهت مقاوم سازی فونداسیون ساختمان به فعالیت برده می شوند. ولی به غیر از میلگرد از مصالح دیگری جهت مستحکم نمودن بتن از پاراگراف نیمرخهای شکل، ناودانی و یا قوطی جوش پذیری میلگرد نیز استفاده میشود. بیشترین مصرف میلگرد در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی می باشد پس باتوجه به همین نکته می توان نتیجه گرفت که رونق بازار مسکن یا تسریع فرآیند تولید پروژه ها سبب ارتقاء تقاضای میلگرد شده و همین افزایش تقاضا موجب افزایش ارزش میلگرد یا این که به عبارتی ارماتور می شود. پیش از رویه اندازی یک پروژۀ ساختمانی، اطلاع از بها میلگرد جهت برآورد هزینه های پروژه ضرورت دارد. چنانچه شما هر گونه سوالی در ارتباط کلیدی کجا و شیوه استعمال از استاندارد جوش سر به سر میلگرد دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر