بتمن برعلیه سوپرمن (2016): درنهایت پس از 25 سال استعمال از لباسهای لاستیکی سفت، تیم زک اسنایدر یک لباس دارای بافت سفت که از سری فیلمهای کلاسیک «شوالیهی تاریکی بازمیگردد» فرانک میلر الهام گرفتهشده بود را در اختیار بن افلک قرار داد. لازم به ذکر است که قابلیت و امکان خرید لباس بتمن کوچک تا تبارک از همین مغازه ها وجود خواهد داشت و باید در انتخاب مغازه هم اعتنا به اندازه داشته باشید تا مرکز خرید دارای را برای خرید کردن تعیین نمایید. در اخیر فیلم هم بتمن، رابین و بتمن دختر لباس نقرهای-آبی به تن کردند که واقعاً مضحک به نظر میرسد. لباس بتمن که با الگوبرداری از خفاش طراحی شده به او امداد میکند تا تواناییهای خویش را تکمیل نماید و بهبود ببخشد. به جهت ساخت این لباس از 200 قطعه جداازهم به کار گیری کردند تا مفاصل و اعضای تن بتمن آزادی عمل به اندازه را برای مبارزات و حرکات متفاوت داشته باشد. لوله دستمال کاغذی را از وسط نصف نمایید و ابتدای نوار مقوایی بچسبانید. ۴- نشانه بت من را روی سینه لباس بچسبانید. جیم گوردن که در ابتدا به جهت پذیرفتن این نقش شک وتردید داشت، آخر و عاقبت آن را پذیرفت که مهم یک زره رباتی، نقش بتمن را در اختیار بگیرد؛ زرهی که شباهت زیادی به لباس آیرون من لباس بتمن سیاه داشت. ۳- از سوزن ته گرد فانتزی طلایی رنگ استفاده نمایید و برشهای مقوایی شنل بت من را به دایره بدن تحت نصیب سر متصل کنید. زک اسنایدر در توییتر خویش یک ظواهر نو از بتمن را معرفی کرده هست که قرار است در فیلم آیندهی «لیگ عدالت» استعمال شود. احتمال دارد از همین حیث جذاب باشد چرا که کوین اسمیت (Kevin Smith) و جیم لی (Jim Lee) در یک روایت اهمیت یکدیگر همکاری کردهاند که در آن بروس وینِ برنا تفنگ جو چیل که حیاتی آن پدر و مادرش به قتل رسیدهاند را میخرد و اهمیت ذوب نمودن آن گوشه ای از لباسش را میسازد. پس از تعیین سایز مناسب، لباس بتمن را به سبد خرید خود اضافه کرده و مراحل ثبت دیتاها و تسویه حساب را تکمیل کنید. بتمن به جهت همیشه (1995): همین لباس هم فرقی حیاتی لباس قبلی نداشت و فقط به جزئیات عمده آن دقت شده بود. لباس فیلم بتمن به جهت همیشه همچنین یک دست لباس نقرهایرنگ هم برای صحنهی آخری فیلم داشت. یکی از مسائلی که با متعددی در طراحی لباس داراست مطلوب بودن به جهت بازیگران است. لباس بتمن از جنس لاستیکی درخشان ولی بدون رنگ پسزمینهی رنگ زرد بود. همین او‌لین توشه بود که رنگ پسزمینهی خفاش لباس بتمن رنگ زرد بود و او از یک شنل تقویتشده استعمال میکرد. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت لباس بتمن و جوکر.

ایندکسر