دکتر حسین دلشاد غده تیروئید را محل غیر شایعی به جهت بروز سرطان عنوان کرد و افزود:سرطان تیرویید صرفا ۰,۶ % سرطانهای زنان و ۱.۶ درصد کل سرطانهای بدن در مردان را شامل می شود.به علت پیش آگهی عالی میزان مرگ و میر ناشی از سرطان تیروئید در زنان ۰.۲۴ و در مردان ۰.۱۶ % است. پزشک حسین دلشاد فوق تخصص غدد داخل کوچک و متابولیسم و دانشیار دانشکده در گفت و گو مهم خبرنگار ارتباط ها عمومی کالج علوم پزشکی شهیدبهشتی ، گفت: سرطان تیروئید تنها ۰,۶ % سرطانهای زنان و ۱.۶ % کل سرطانهای مردان را شامل می شود. دانشیار دانشکده اهمیت بیان این مطلب که سرطان تیروئید می تواند در هر سنی بروز کند، شیوع آن را در زنان عمده از مردان برشمرد و خطر بروز سرطان تیروئید در زنان را در سنین تحت تری نسبت به مردان تیتر کرد. این دانشیار دانشکده به تمام کسانی که متوجه جمع ای در منطقه جلو گردن و یا بزرگی غدد لنفاوی زنجیره های لنفاوی گردن شده باشند پیشنهاد کرد برای تحلیل حتما به دکتر معالج متخصص مراجعه کنند. تیروئید، غده ای پروانهای صورت بوده و در جلو گردن و در زیر حنجره (جعبه سرطان تیروئید بدخیم صوتی) قرار دارد. این فوق تخصص غدد باطن کوچک و متابولیسم دانش گاه اصلی ذکر همین که بافت سرطانی تیروئید برعکس بافت طبیعی، هیچ هورمونی نمی سازد و هیچ علائمی از پرکاری یا این که ناچیز کاری غده تیروئید مشاهده نمی شود گفت: به تدریج پرورش بافت سرطانی سبب بروز توده ای در منطقه جلو گردن می شود که به طور اتفاقی بوسیله بیمار و یا این که دکتر معالج معالج کشف می شود. به گفته وی براساس ریسک عود بیماری بنا به تشخیص پزشک معالج معالج برای بیمار میزان قابل توجهی ید رادیوآکتیو تجویز می شود. دکتر معالج دلشاد در ادامه افزود: پرورش بیشتر تومور و اثر فشاری آن بر نسوج زیرین باعث پیدایش علایمی مانند ایراد بلع، تنگی نفس و سرفه های ممتد در مریض می شود. وی کلیدی اشاره به همین که ژنها حامل داده ها لازم به جهت در دست گرفتن زمانه پرورش و تقسیم و مرگ سلولها میباشند افزود: ژن ها اطلاعات حتمی برای کنترل روزگار پرورش و تقسیم به سلول های جدید و نهایتا مرگ سلولی را در دوران معین برعهده دارند. حساس همین وجود، درباره همین مورد قضیه که آزمون کلسیتونین باید بهطور معمول در تمام اشخاصی که ندول تیروئید دارا‌هستند گزینه به کار گیری قرار گیرد یا خیر، هیچ اجماع نظری وجود ندارد. قطعیت شواهد محدود است، چون تقریبا کل مطالعات گزارش کافی را از پیامد کسانی که تست منفی کلسیتونین داشتند، ارائه نکردند. برای تعیین نقش تست کلسیتونین در اشخاص در گیر به ندولهای تیروئید به خواسته تشخیص کارسینوم مدولاری تیروئید، انجام مطالعات بیشتر، و همینطور گزارشدهی به اندازه از افرادی که تست کلسیتونین منفی دارند، گزینه نیاز است. بعضی افراد در ارتفاع زندگی نیازمند اخذ پرتودرمانی از حوزه‌ گردن هستند که همین دستور ریسک ابتلا به سرطان تیروئید را ارتقا می دهد. کلیدی این که خطر ابتلا به همین سرطان کم میباشد ولی شیوع آن رو به ارتقاء است. 2- بیماری ابله (Cowden Dx): كسانى كه حامل اين سندرم مى باشند، از ريسك بالای ابتلا به مشكلات تيروئيدى و همچنين رویش تومورهاى خوش خيم مشخصى به نام “هامارتوما” برخوردارند. در‌حالتی که نتيجه بازهم نا معلوم و غير قطعى باشد، يا مثال هاى بزرگترى از بيمار گرفته مى شود يا نيمى از غده تيروئيد در اتاق کار خارج شده تا زیر بررسى قرار گیرد. در بین این سلولها به طور متفرق سلول های بینابینی قرار دارا‌هستند که مسئول ترشح هورمون کالسیتونین میباشند و در متابولیسم مواد معدنی از گزاره کلسیم نقش دارند. دکتر معالج حسین دلشاد در ادامه گفت: در علیه ژن های دیگری وجود دارا هستند که پدیده پرورش و تقسیم سلول ها را کوتاه کرده و منجر مرگ به موقع آن ها می شوند که به عنوان ژن های سرکوب کننده نامیده می شوند. گهگاه زمان ها سرطانی که منشأ آن قسمت دیگری از بدن میباشد، میتواند به غده تیروئید سرایت کرده و تودهای از سلولهای سرطانی به نام لیمفوما را در محل غده تیروئید تشکیل دهد. سرطانهای منشاء گرفته ازسلول های فولیکولی شامل سرطان پاپیلری، سرطان فولیکولی و سرطان اناپلاستیک و سرطان منشا گرفته از سلولهای بینابینی ، سرطان مدولاری تیروئید هستند. پزشک معالج حسین دلشاد اهمیت اشاره به این که علت آخرین سرطان تیروئید مشخص وجود ندارد اظهار کرد: بعضی تغییرات در ژنهای سلولهای فولیکولی تیروئید می توانند حوزه بروز سرطان های غده تیروئید را ساخت کنند. وی تاکید کرد: به منظور تشخیص آخرین تحت سوق‌دهی اولتراسونوگرافی از عده های موجود در تیروئید نمونه برداری سوزنی به فعالیت می آید که ماهیت نسج نمونه برداری شده را مشخص می کند. پزشک حسین دلشاد در خصوص طریق درمان بیماری خاطرنشان کرد: تمام توده های سرطانی تیروئید می بایست حیاتی فعالیت جراحی خارج شوند که در این جراحی به طور معمول غده تیروئید و در شکل وجود غدد لنفاوی متاستاتیک به طور کامل برداشته می شوند. سی تی اسکن میتواند ندول های کوچکتر را شناسایی کند؛ ولی ممکن میباشد به تشخیص گواتر و همینطور گرههای بزرگتر تیروئید نیزکمک کند.

ایندکسر