[ad_1]


هرچه تعداد بیشتری از سازمان ها از محاسبات نهایی استقبال می کنند ، آنها با چالش های جدیدی نیز روبرو هستند. این موارد شامل اینترنت اشیا و ادغام لبه ، امنیت ، نگهداری ، دوام و پهنای باند است.

[ad_2]

منبع: tasiveh-news.ir