از آنجا که گسل های با و فرعی اکثری در شمال، غرب، جنوب و شرق تهران وجود دارااست و خاک جنوب تهران به برهان وجود سفره های زیرزمینی در همین حوزه‌ سست است، بنابراین به هنگام وقوع زمین لرزه سطح آب های زیرزمینی بالا آمده و بخش اعظمی از ساختمان ها واژگون می شوند و یا در زمین فرو می روند. مرزوبوم ما در ناحیه ای زلزله خیز واقع شده است.از همین رو توجه به فرمان مقاوم سازی ساختمان ها، تأسیسات حساس و شریان های مهم دوچندان لازم به حیث می رسد. از همین رو ساختمانهای قدیمی که بر پایه دین نامههای قدیمی ساخته شدهاند، به مراد هماهنگی حساس دین نامههای جدید نیاز به مقاوم سازی و مقاوم سازی غربی بهسازی خواهند داشت. کاربردهای اولیه عمدتاً در بهسازی شالوده پل ها مدنظر قرار می گرفت، اما حساس ادامه تحقیقات و آشنایی اکثر جنبه های فنی و اجرایی موضوع، تقویت سایر انواع سازه ها از جمله بنا های ساختمانی مهم همین مدل مصالح توسعه و گسترش قابل توجهی یافته است. برای این منظور، سازمان پیشگیری و رئیس بحران تهران به دنبال آن است مهم تدوین کردن طرح بهسازی لرزه ای نسبی ساختمان های پایتخت، به روشی معمولی و به بدور از محاسبات پیچیده مقاوم سازی ساختمان ها را از روش تدریس نیروهای نصفه ماهر و جوشکاران برنا عملی کند. خوشبختانه اهمیت ترقی علم و تکنولوژی در سایر کشورها نیز مهندسان و سازندگان عملکرد می نمایند تا اساسی استعمال از فناوری های هوشمندانه ساختمان ها و برج ها را در برابر لرزش های ناشی از زمین لرزه مقاوم نمایند و ساکنین را از هر دسته زخم نگهداری نمایند. امروزه از همین اصطلاح بخش اعظم در گزینه نیروی زمین لرزه استفاده می شود. اهمیت کمک FRP، مقاومت خمشی بنا بخش اعظم شده و نرمی و شکل پذیری آنها نیز بیشتر می گردد. همچنین در جوشکاری ساختمان باید از تکنسین های جوشکاری که با پروانه جوشکاری میباشند به کار گیری کرد، ولی همین سهم هم در کشور ما رعایت نمی شود. هر از یک سری گاه نیز زمین‌لرزه ای مخرب دارای تلفات انسانی و مالی وسیع به وقوع پیوسته و پس از چندی مجدد کارها به به عبارتی روال چرخیده است. همانطور که پیشتر اشاره شد اعضای سازه ای ساخته شده از نیمرخ های فولادی به ادله اینرسی حرارتی کاهش در دوران قلیلی به دمای بحرانی خود می رسند. در صورتی که از تالیف همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد مقاوم سازی اف ار پی لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر