برای اجرای بازی های اندروید در کامپیوتر و تلفن همراه نیاز به مرورگر کروم یا فایرفاکس پیدایش می باشد. دیدنی است بدانید بازی های آنلاین و بدون پول که قابلیت بازی سوای دانلود یا کارگزاری در کامپیوتر را می دهد هنوز طرفداران متعددی دارد. نرم افزارها را میتوان به دو مقام ی کلی گونه بندی کرد که عبارت اند از: قابل انعطاف افزارهای سیستمی و نرم افزارهای کاربردی. همین المان سبب ساز شده بود تا ورژن پنجم همین سری به یک شاهکار تبدیل شود و ضعف در این گیمپلی بود که ورژن Beyond Earth را به یک بازی نهچندان عالی تبدیل کرد. ولی به نظر میرسد که استودیو فیرکسیس گیمز، بهخوبی از Beyond Earth درس گرفته و به این دلیل هم در نسخه ششم مجدد سعی در حفظ هسته اصلی گیمپلی بازی داشته و تغییراتی جزئی در آن پدید آورده است. در طی همین مدت همین سری بازیها در گیر تغییراتی شده و در عین درحال حاضر به همان هسته دارای وفادار ماندهاند. تغییراتی که در بازی حاصل شدهاند، اکثرا تاثیر مثبتی در گیمپلی آن دارند. خواسته آنان مراقبت از نحوهٔ دسترسی شما به نسخه برداری داده ها بر روی کامپیوتر خودتان، به روشهایی که آن‌ها نمیپسندند است. شما میتوانید لپتاپها را به جهت اجرای برنامههای سنگین یا بازی کردن نیز استفاده کنید. بازی های کامپیوتر و Unblocked Games تفاوت های متعددی اهمیت بازی های کنسول دارا‌هستند و این تفاوت در میزان به کار گیری شما از هر بازی این لیست با توجه به ابزار و امکانات شما نیز به دیده می خورد. بلکه بسیاری از ساختمانها از گزاره Wonderها یا مواقعی مانند فرودگاه و اسکله و غیره، در منطقهای بیرون از شهر ساخته میشوند و این وظیفه شما میباشد که مکان درست را برای این بناها انتخاب کنید. ۲۵ سال از وقتی که سید میر اولین ورژن Civilization را در استودیو کوچک خود آموزشگاه کامپیوتر طلوع شمس اخلاق و رفتار کرد، میگذرد. فرض نمایید که شما از مدیر خویش ایمیلی دریافت میکنید که در آن از شما مراد شده عملی را که از نظر شما پرمخاطره می باشد انجام دهید ؛ یک ماه بعد، وقتی که نتیجهٔ معکوس به دست آمد، نمی توانید از آن نشانی اینترنتی به کارگیری نمایید تا ثابت نمایید این تصمیم آموزشگاه کامپیوتر غزال را شما نگرفتهاید. کامپیوتر به لهجه بی آلایش دستگاهی هست که قابل برنامه ریزی می باشد و می توانیم براساس یک سری دستورالعمل هایی که از قبل به جهت آن تعریف و تمجید می کنیم که به ان برنامه گفته می شود از کامپیوتر بخواهیم یک سری عملیات را برای ما انجام دهد.

ایندکسر