سریال پایتخت از سریالهای مناسبتی میباشد که در عید سال ۹۰ به مدت ۱۵ شب به روی آنتن رفت. سری دوم همین سریال ایرانی هم اهمیت اسم لیسانسهها در آذر ۹۶ پخش شد اما سری سوم کلیدی تغییر تحول اسم سریال به فوقلیسانسهها، در آبان سال ۹۸ پخش شد که قرار میباشد ادامه آن پس از سریالهای نوروزی ۹۹ به بر روی آنتن برود. قصه لیسانهها روایت زندگی سه پسر لیسانسه است که پس از تحصیل و برای ادامه زندگی به مشکلات جدی برخورد کردهاند. سریال لیسانسهها کلیدی زبانی طنز به مشکلات قشر تحصیلکرده جامعه میپردازد. هیچ سریالی نتوانست چنین تاثیری بر جامعه جمهوری اسلامی ایران بگذارد و عجیب نمی باشد که شبهای برره همچنان به تیتر یکی از از قویترین سریالهای طنز ایرانی شناخته میشود. البته درصورتیکه از طرفداران طنز باشید، میدانید در سالهای اخیر هم یک‌سری سریال عالی طنز ساخته و از تلویزیون پخش شد. خُرزو خان هم یک شخصیت ذهنی در این سریال بود که تا امروزه به عنوان یک شخصیت نادیدنی و مخفی شناخته میشود. بحث به رخ بررهای در مدرسهها رواج یافت؛ پرتاب قند و خوردن نخود به صورت بررهای نیز یک عدد از تاثیرات همین سریال بر جامعه آن دوران بود. در روزگاری که اکثر زمان ها دانشآموختههای جمهوری اسلامی ایران مهم ایراداتی همچون کار، ازدواج و یا این که سفر دست و پنجه قابل انعطاف میکنند، سروش صحت یار اساسی ایمان صفایی توانستند فیلمنامهای بر این پایه بنویسند و حساس کارگردانی خود درستی سریالی چیره روی آنتن ببرند. نتفلیکس با آپلود مداوم محتوای جدید، مطمئنا به شعار خود به این معنی که «ببینید که چه چیزی در راه و روش است» فعالیت میکند. چهار سریال کمدی مضاعف کار کشته در سالهای پیشین را حیاتی هم مرور کردیم. دکستر حیاتی ظاهری بسیار آرام و دوست داشتنی است، به گونهای که همگی همکارانش او را دوچندان دوست میدارند البته پشت این ظاهر دوست داشتنی رازی نهفته است. سریال پیش درآمدی بر رمان جزیره گنج است و روایت دو سال قبل از اتفاقات کتاب را داستان می کند یعنی وقتی که تقریبا اوج دزدان دریایی در آبهای در بین المللی می باشد و آنها حتی به کشتیهای مدنی هم رحم نمیکنند اما در همین میان دولت هم ساکت نمینشیند و میخواهد تسلط دزدان دریایی بر یک جزیره مختص را از آن‌ها بگیرد.

ایندکسر