این موضوع باید مهم رعایت ضوابط یگانه یار باشد. به عبارتی طور که مشاهده می‌گردد پیشامدگی در همین شرایط از تحت تا بالای ساختمان ادامه داراست و در قسمتهای قبل ضوابط آئیننامهای آن را آموختیم ولی منظور از پیشامدگی در سقف، همان بالکن (طره) میباشد، همین پیشامدگی در سقف اتفاق میافتد و به پلان کلی ساختمان بستگی ندارد. به طور کلی می توان نمای ساختمان را به جعبه کادو تشبیه کرد. به عبارتی طور که می دانید همهمه بسیار باد در ارتفاعات ذیل می تواند نگران طراحی ساختمان فرهنگسرا کننده باشد. حداکثر طول طبقات به 8 برابر ضخامت دیوار باربر مهم 3.5 متر هر کدام که کوچکتر باشد، محدود می گردد. در واقع کلیدی بررسی ظریف و اصولی، هر عضو سازه ای متناسب کلیدی نیاز واقعی خویش طراحی می گردد، این در حالی هست که گاها اقدام به سبک سازی اسکلت به وسیله افراد غیرمتخصص باعث به کاهش ایمنی آن می گردد. از با ترین اجزای هر ساختمانی نمای آن است. نمای خارجی ساختمان قشنگ و دیدنی می تواند توجه هر بیننده ای را به سوی منزل شما جلب کند. همینطور طراحی نما ، نورپردازی نمای ساختمان و محوطه سازی نمود. این مکتوب در پی معرفی حوزهی ساختمان سبز، و یافتن مفاهیم بنیادین متفاوت در طراحی و ایجاد سبز، و ارائهی رهنمود به جهت اشخاصی هست که در این راستا عمل میکنند. در ساختمانهای خشتی و سنگی وجود پیشامدگی در سقف ممنوع است. خواسته از اختلاف مرحله در طبقه همین میباشد که در یک بنا دو سقف همسایه دارای هم اختلاف ارتفاعی داشته باشند. اما بعضی از مواقع موقعیت به گونهای می باشد که باید در بنا اختلاف سطح تولید کنیم. احداث این ساختمانها حیاتی حداکثر یک طبقه بالای زمین، یا دو طبقه با در نظر گرفتن زیرزمین مجاز است.

ایندکسر