از پاراگراف تربیت های راهبردی پیشوایان معصوم (علیهم السلام) نسبت به فرزندان خود، ارتقاء مرحله معرفت و نگرش عمیق شرعی آن ها بوده است، به گونه ای که جاودانگی قیام عاشورا را در بعضی جنبه ها، می توان مدیون خطبه ها و سخنرانی های آتشین امام سجاد (علیه السلام)، حضرت زینب (علیهاالسلام) و دیگر زنان و کودکان دانست. در بعضا دیگر از بازی ها طفل به تمرین حرفه و شغل ها گوناگون می نقش کودکی کامران در سریال کیمیا پردازد. سرنوشت ، به والدین این قابلیت و امکان را می دهد که یک بار دیگر عالم را از چشمان یک بچه ببینند. جامعه آماری پژوهش، شامل همه والدین دارای نوپا 5 تا 13 سال در مرحله شهر قزوین بوده که براساس فرمول کوکران در جامعه آماری نامحدود، 196 نفر به عنوان حجم مثال بوسیله پرسشنامه گزینه پیمایش قرار گرفتند. در در میان کودکان حرم، فرزندی از امام مجتبی(علیه السلام) به نام عبدالله اصغر بن الحسن (علیه السلام) وجود داشت که سن او را 8، 9 سال ذکر نموده اند و مادرش رَملة دختر سلیل بن عبدالله بجلی بوده است.4 او اهمیت دیدن این صحنه به سوی امام دوید. بعد از آن همبستگی دربین متغیرهای مکنون اندازه گیری شده و متغیرهای مانده وارد مدلسازی معادلات ساختاری شدند. مقدمه: این مطالعه اساسی استعمال از دیتا های دارای کشوری رابطه ی دربین تحصیلات والدین را حساس سالم کودکان بررسی کرده و نقش متغیرهای واسطه ای این ارتباط را مورد کاوش قرار می دهد. همین گونه بازی ها اهمیت رویش شناختی و فکری نوپا مرتبط هستند. دارای دقت به مطالعات روانشناسی کودکان ،چگونگی رابطه نوپا با اعضای خانواده و به خصوص مادر در سال های نخستین زندگی از اهمیت ترین عامل ها پرورش شخصیت شناخته شده است. امام راستگو درمقابل السلام فرموده اند؛ بگذار فرزندت تا هفت سال به بازی بپردازد، در هفت سال دوم به او ادب بیاموز و در هفت سال سوم مراقب او باش. بازی در هر سنی به بچه یاری می کند تا اصلی احساسات و عاطفه ها خود مواجه شود. و در حین بازی ، کودک هوش هیجانی خود را گسترش می دهد. در حالی که همگی ما می دانیم که کودکان هنگام بازی زندگی نمودن را یاد می گیرند ، اما فهم و شعور واقعی این مورد قضیه که مغز تا چه حدی در طی بازی رویش و تکامل پیدا می نماید بسیار جالب است . از بازی کردن بچه خود جلوگیری نکنید زیرا در بازی، طفل بضاعت رابطه جمعی کلیدی دنیای اطراف خویش را پیدا کرده و قدرتمند به حل مشکلات کوچک و پهناور خود خواهد بود. تجربه ثابت کرده بچه بیش از هر کس از پدر و مادر و معلمان خویش تأثیر می گیرد و نیمی از دنیای طفل در آرزوی تبدیل شدن به پدر و مادر یا معلم خود سپری می شود. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم نقش کودکی سهراب در سریال از سرنوشت لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر